Tag: Unia Europejska

18 września 2020
Powtórka przed egzaminem – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Czym jest Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? Jakie kompetencje przyznaje on Unii Europejskiej? Dowiedz się więcej.
16 września 2020
Powtórka przed egzaminem – Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o Unii Europejskiej - jakie są jego główne założenia? Co trzeba o nim wiedzieć? Dowiedz się więcej!