Tag: Unia Europejska

UE: słabnie tempo prac nad reformą unii bankowej

Państwa członkowskie spowalniają tempo prac nad regulacją, która ma wzmocnić odporność unijnego sektora finansowego – alarmują we wtorek Komisja Europejska i szef Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) Klaus Regling. Regling, który we wtorek uczestniczył w Parlamencie Europejskim w konferencji poświęconej propozycji utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, powiedział, że w kwestii reformy eurolandu […]

Polska usługa online za darmo w całej UE

Nowe rozporządzenie UE pozwoli Europejczykom posiadać dostęp do wykupionej treści (usługa online) na całym terytorium wspólnoty. Jest to równoznaczne z tym, że obywatel Polski posiadający abonament nabyty w RP może korzystać z niego również we wszystkich częściach Unii Europejskiej. Jedna usługa, wiele miejsc by z niej korzystać Już od 1 […]

Czy powstanie międzynarodowy trybunał do spraw inwestycji?

Rada Unii Europejskiej przyjęła wytyczne. Zgodnie z nimi Komisja Europejska będzie upoważniona do prowadzenia negocjacji w imieniu UE. Negocjacje dotyczą konwencji, która miałaby ustanowić wielostronny trybunał do rozstrzygania sporów inwestycyjnych. System sądów ds. inwestycji zastąpić ma obowiązujący obecnie mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) we wszystkich trwających i […]

Unia pracuje nad definicją dezinformacji

Zespół ekspertów z krajów członkowskich opracował oficjalną unijną definicję dezinformacji. Jest to początek zapowiadanej przez unijne organy walki z tym zjawiskiem oraz podstawa nowego kodeksu postępowania dla mediów. Grupę ekspertów wysokiego szczebla powołano, by doradzała Komisji w sprawie zakresu zjawiska fałszywych informacji. W skład grupy wchodzi 39 ekspertów reprezentujących organizacje […]

Unia zakaże geoblokady

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zakazujące nieuzasadnionej geoblokady na rynku wewnętrznym Unii. Akt ten sprawi, że sprzedawca nie będzie mógł np. ograniczać klientom dostępu do swoich usług ze względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Jeśli jednak będzie tak robił, będzie musiał podać wyjaśnienie. Koniec geoblokady to szerszy wybór reklama reklama […]

Opublikowano „białą księgę” dotyczącą reform sądownictwa

Kancelaria Premiera w czwartek opublikowała skróconą wersję – tzw. kompendium „białej księgi” dot. reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Rząd przekonuje m.in., „dlaczego Polska wymaga reformy sądownictwa” oraz dlaczego „reformy są uzasadnione i proporcjonalne”. Kompendium podzielono na trzy części: „Dlaczego Polska wymaga reformy sądownictwa?” „Dlaczego reformy są uzasadnione i proporcjonalne?” „Praworządność […]

Wysoka jakość produktów dzięki unijnym regulacjom

Celem zmian w ustawie o systemie oceny zgodności, przyjętym we wtorek przez rząd, ma być poprawa warunków uczciwej konkurencji. Realizację tego warunku ma zapewnić między innymi nałożenie nowego systemu kar za wprowadzenie do obrotu niezgodnych z normami wyrobów. Nowelizacja wymuszona została przepisami unijnymi.   Jak przypomniano po posiedzeniu Rady Ministrów, […]

Wzrost gospodarczy w Polsce

W dzisiejszym raporcie Komisja Europejska poinformowała, że krótkoterminowe perspektywy dla polskiej gospodarki są dobre: wzrost gospodarczy jest silny, a sektor finansowy jest stabilny. Ponadto przedstawiła w środę analizę sytuacji gospodarczej UE oraz oceny gospodarek państw członkowskich, w tym Polski. Wskazała, iż  „Wzrost gospodarczy (w Polsce) jest silny, sektor finansowy jest […]

Zaostrzono normy dotyczące odpadów

Unia zaostrza normy w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych. Ponadto ogranicza składowanie odpadów. Takie zmiany przewiduje unijny pakiet legislacyjny, zatwierdzony wstępnie przez Radę Unii Europejskiej. Zmiany w sześciu dyrektywach Zmiany dotyczą następujących unijnych dyrektyw: dyrektywy ramowej o odpadach dyrektywy o odpadach opakowaniowych dyrektywy o składowaniu odpadów dyrektywy o zużytym […]

Umowa o Brexicie opublikowana

W dniu 28 lutego 2018 roku Komisja Europejska opublikowała Projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Projekt umowy ujmuje w przepisy prawne treść opublikowanego w grudniu 2017 r. wspólnego sprawozdania negocjatorów z ramienia Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa na temat pierwszego etapu negocjacji. W projekcie zawarto także, na […]