Tag: upadłość

22 marca 2021
Kiedy przedsiębiorstwo może ogłosić upadłość?
Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa następuje, gdy brak jest widoków na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości?
19 marca 2021
Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość?
Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość? Jakie są skutki ogłoszenia upadłości przez wspólnika spółki cywilnej? Dowiedz się więcej na ten temat.
19 marca 2021
Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
W postępowaniu upadłościowym warunkiem uzyskania zaspokojenia przez wierzyciela jest zgłoszenie wierzytelności. Kto może zgłosić wierzytelność?
15 grudnia 2020
Wyłączenie spadku z masy upadłości
Czy prawo upadłościowe umożliwia wyłączenie spadku, który ze względu na pewne cechy nie nadaje się do spieniężenia lub jest trudno zbywalny?
14 grudnia 2020
Upadłość a nabycie spadku
Upadłość a nabycie spadku. Nabycie spadku po dniu ogłoszenia upadłości powoduje, że spadek ten automatycznie znajdzie się w masie upadłości.
30 września 2020
Kto nie może ogłosić upadłości?
Instytucja upadłości ma służyć zabezpieczeniu interesów wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Kto jednak nie może ogłosić upadłości?
9 kwietnia 2020
Koronawirus a termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Czy koronawirus wpływa na ustawowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości? Czy firmy na skraju bankructwa mogą spokojnie przeczekać kryzys?