Tag: uprawnienie

Prawo Karne

Prawnokarne uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej

Część wojskowa kodeksu karnego – utworzona celowo dla wąskiej grupy obywateli – przesądza również o jej pewnego rodzaju autonomii. Jedynie ustawa mogła rozróżnić w ramach norm prawa karnego te stosowane powszechnie oraz te regulujące czyny zabronione żołnierzy. Następstwem tego jest obecność w części wojskowej KK instytucji, które nie mają swoich […]

Prawo Cywilne

Czym jest prokura i prokurent? Definicja i rodzaje

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obejmuje ona umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy dotyczące prokury uregulowane zostały w dziale VI kodeksu cywilnego i zawarte są w artykułach 109(1)-109(8). Co trzeba wiedzieć na temat prokury Prokura powinna […]