Tag: ustawa o Sądzie Najwyższym

26 czerwca 2019
Wyrok TSUE w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym
25 kwietnia 2019
RPO – projekt ustawy o Sądzie Najwyższym niezgodny z Konstytucją
Ustawa o Sądzie Najwyższym - sprawdź, co wzbudziło wątpliwości RPO. W opinii Rzecznika regulacje zawarte w projekcie ustawy są niekonstytucyjne.
3 kwietnia 2019
Pierwsza skarga nadzwyczajna rozpoznana
Nowa instytucja prawna pomaga obywatelom. Nastąpiło rozpoznanie przez SN pierwszej skargi nadzwyczajnej. Sprawdź, czego dotyczyła skarga nadzwyczajna.
19 października 2018
Jest decyzja TSUE w sprawie zawieszenia przepisów ustawy o SN
18 września 2018
Zgoda na dalsze orzekanie
Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu
14 września 2018
Stanowisko SN w sprawie K 7/18
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił stanowisko SN w sprawie K 7/18 toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dowiedz się więcej
6 kwietnia 2018
Ustawa o Sądzie Najwyższym już do zmiany?
6 kwietnia 2018
Czym jest skarga nadzwyczajna?
5 kwietnia 2018
Sąd Najwyższy - zmiany po nowelizacji