Tag: ustawa o zmianie ustawy

Prawo Karne

Wyższe opłaty sądowe

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ogromny projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych i niektórych innych ustaw. Przewiduje on szereg zmian w postępowaniu cywilnym, zwiększenie opłat za niektóre procedury sądowe, a za inne – wręcz wprowadzenie obowiązku ponoszenia kosztów za czynności do tej pory darmowe. Zmianą chyba najszerzej krytykowaną w […]

Prawo Administracyjne

GITD zyska nowe uprawnienia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Zgodnie z tym projektem Generalny Inspektor Transportu Drogowego przejmie od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania związane z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych. Ponadto […]

Prawo Administracyjne

Koniec picia w miejscach publicznych

Sejm uchwalił zmianę ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nowelizacją wprowadza się zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Wyjątek stanowią miejsca wyraźnie do tego wskazane. Zmiana przepisów ma też zapewnić gminom większy zakres decydowania o sprzedaży alkoholu na ich obszarze. Wiąże się to z możliwością ograniczenia przez […]

Prawo Administracyjne

Nowelizacja Prawa prasowego – brak autoryzacji nie jest już przestępstwem

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo prasowe. Zgodnie z nią brak autoryzacji przestaje być przestępstwem, a będzie jedynie wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny. Karze tej nie będą podlegali dziennikarze, którzy opublikują tekst będący bezpośrednim odzwierciedleniem słów wypowiedzianych przez rozmówcę. Ponadto dziennikarz będzie musiał pouczyć osobę udzielającą wywiadu o prawie do autoryzacji. Osoba […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Podwyższone świadczenie emerytalne

29 września 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany odnoszą się do osób będących rencistami z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z nowym zapisem, takie osoby otrzymają uprawnienie do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1000 zł. W konsekwencji Celem nowelizacji […]

Podatki

Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa z dnia 28 lipca 2017 r. (poz. 1448). Zmiana dotyczy przede wszystkim możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100 tys. złotych. Kwota ta obejmowała sumę wpłaty na poczet […]