Tag: Ustawa prawo restrukturyzacyjne

27 maja 2019
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – zdolność restrukturyzacyjna
Zdolność restrukturyzacyjna to zdolność do bycia podmiotem postępowania restrukturyzacyjnego. Kto nie posiada zdolności restrukturyzacyjnej?
2 października 2018
Kiedy można wypowiedzieć umowę kredytu?
Umowa kredytu jest typowym zobowiązaniem ciągłym, wypowiedzenie jej jest zatem możliwe. Dowiedz się więcej na temat warunków wypowiedzenia. | Kruczek.pl
25 maja 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego - nadzorca i zarządca
W postępowaniu restrukturyzacyjnym konieczny jest udział osoby, która będzie kontrolowała lub zastępowała dłużnika w zarządzaniu jego majątkiem. Taką osobą staje się nadzorca lub zarządca. Dowiedz się więcej na temat tego, kto może sprawować te funkcje i z czym się one wiążą. Wystarczy kliknąć. | kruczek.pl
24 maja 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego - sąd restrukturyzacyjny
Sąd restrukturyzacyjny rozpoznaje sprawy restrukturyzacyjne. W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w zakresie dokonywania czynności sądowych dużą rolę odgrywa sędzia-komisarz. Chcesz wiedzieć więcej na temat prawa restrukturyzacyjnego, odwiedź Kruczek.pl
22 lutego 2018
Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego