Tag: wierzytelność

19 marca 2021
Zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
W postępowaniu upadłościowym warunkiem uzyskania zaspokojenia przez wierzyciela jest zgłoszenie wierzytelności. Kto może zgłosić wierzytelność?
18 lutego 2021
Jakie wierzytelności zabezpiecza hipoteka?
Hipoteka to środek zabezpieczający wierzytelność, który w obecnych realiach ma duże znaczenie. Jakie wierzytelności mogą być zabezpieczone hipoteką?
28 stycznia 2021
Umowa potrącenia – kiedy jest możliwa?
Umowa potrącenia to umowa, przez którą strony zgadzają się na umorzenie swoich wierzytelności. Dowiedz się, kiedy można zawrzeć taką umowę.
18 stycznia 2021
Kiedy wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela?
Czy wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela, jeśli dłużnik opóźni się z wykonaniem zobowiązania głównego? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
15 stycznia 2021
Umowa poręczenia
Poręczenie w prawie cywilnym – czy umowa poręczenia może dotyczyć dowolnego długu? Kto może być poręczycielem? Dowiedz się więcej na ten temat.
11 czerwca 2019
Co to jest dług? - Encyklopedia Prawa
W jaki sposób powstaje dług? Kiedy dług "zostaje spłacony"? Kto może go spłacić? Kiedy może nastąpić zwolnienie z długu, inaczej umorzenie?
16 kwietnia 2019
Zaspokojenie wierzyciela z majątku wspólnego małżonków
31 sierpnia 2018
Wielka nowelizacja ustawy o podatku dochodowym – możliwość nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności
28 czerwca 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – zgromadzenie wierzycieli
Kolejna część cyklu - Elementarz prawa restrukturyzacyjnego. Tym razem poświęcona jest zgromadzeniu wierzycieli, kolegialnemu organowi, w ramach którego wierzyciele mogą realizować swoje uprawnienia. Posiada ono kompetencje do decydowania o formie zaspokojenia swoich wierzytelności oraz dalszym losie dłużnika.
27 czerwca 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – spis wierzytelności