Tag: wierzytelność

18 stycznia 2021
Kiedy wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela?
Czy wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela, jeśli dłużnik opóźni się z wykonaniem zobowiązania głównego? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
15 stycznia 2021
Umowa poręczenia
Poręczenie w prawie cywilnym – czy umowa poręczenia może dotyczyć dowolnego długu? Kto może być poręczycielem? Dowiedz się więcej na ten temat.
11 czerwca 2019
Co to jest dług? - Encyklopedia Prawa
W jaki sposób powstaje dług? Kiedy dług "zostaje spłacony"? Kto może go spłacić? Kiedy może nastąpić zwolnienie z długu, inaczej umorzenie?
16 kwietnia 2019
Zaspokojenie wierzyciela z majątku wspólnego małżonków
31 sierpnia 2018
Wielka nowelizacja ustawy o podatku dochodowym – możliwość nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności
28 czerwca 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – zgromadzenie wierzycieli
Kolejna część cyklu - Elementarz prawa restrukturyzacyjnego. Tym razem poświęcona jest zgromadzeniu wierzycieli, kolegialnemu organowi, w ramach którego wierzyciele mogą realizować swoje uprawnienia. Posiada ono kompetencje do decydowania o formie zaspokojenia swoich wierzytelności oraz dalszym losie dłużnika.
27 czerwca 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – spis wierzytelności
23 marca 2018
Kim jest wierzyciel? - Encyklopedia Prawa
16 lutego 2018
Czym jest hipoteka? - Encyklopedia Prawa
Co to jest hipoteka? W skrócie można powiedzieć, że jest to zabezpieczenie wierzytelności poprzez prawo własności nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie spełni zobowiązania jakie ma wobec wierzyciela hipotecznego, ten może w drodze sądowej dokonać postępowania egzekucyjnego z obciążonej własności.
13 lutego 2018
Czym jest faktoring? - Encyklopedia Prawa