Tag: własność

17 czerwca 2021
Nabycie rzeczy od osoby nieuprawnionej
Skuteczne nabycie rzeczy od osoby nieuprawnionej, zgodnie z polskim prawem cywilnym, jest możliwe w pewnych przypadkach. Sprawdź, o jakich przypadkach mowa
4 maja 2021
Stwierdzenie zasiedzenia
Czy właścicielem można stać się nawet bez wiedzy dotychczasowego właściciela? Na jakich zasadach odbywa się stwierdzenie zasiedzenia?
28 maja 2019
Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu
23 maja 2019
Złożenie oświadczenia przenoszącego własność
15 maja 2019
Zakres zastosowania przepisu art. 231 § 1 kodeksu cywilnego
12 lutego 2019
Remontujesz dom? Dzięki decyzji starosty możesz wejść na sąsiedni grunt
Remont i budowa domu wiążą się często z koniecznością wejścia na grunt sąsiedni. Sprawdź, czy w takiej sytuacji należy uzyskać zgodę właściciela gruntu.
8 lutego 2019
Ochrona posiadania – roszczenie posesoryjne
Osoba niemająca żadnego prawa do lokalu może doprowadzić do eksmisji prawowitego właściciela! Sprawdź, na jakiej zasadzie działa roszczenie posesoryjne.
31 grudnia 2018
Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa
Który organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o zniesienie współwłasności Skarbu Państwa? Czym się różni spór o właściwość od sporu kompetencyjnego?
24 grudnia 2018
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Nowe przepisy od 2019 roku
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność już od 1 stycznia 2019 r. Sprawdź, co znajdziemy w nowej ustawie i jakie ma to znaczenie dla obywateli?
23 lipca 2018
Bezskuteczność czynności prawnej - czy nabywca może stracić to, co kupił?
Nie jest trudno zostać właścicielem jakiejś rzeczy. Czy tak łatwo nabytą rzecz można równie łatwo stracić? W pewnych sytuacjach tak. Sprawdź, w jakich!