Tag: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej

W przedmiotowej sprawie Prezydent Wrocławia odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach mieszczących się we Wrocławiu. Według Prezydenta Wrocławia drogi brak W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał, że w sprawie nie został spełniony warunek określony […]

Alfabet prawa: D jak dług

Jeśli ktoś przekartkuje kodeks cywilny, to z pewnością zauważy, że księga trzecia – zobowiązania stanowi grubo ponad połowę zawartości tej ustawy. Nie dzieje się tak bez powodu. To bardzo obszerna i wymagająca tematyka, z którą styczność ma każdy z nas. Zagadnienie długu także do niej należy. Czym jest dług? Przez […]

Członkiem jakiej rodziny jest dziecko z rozwiedzionego małżeństwa?

Dziecko można zaliczyć do członków rodziny obojga rozwiedzionych rodziców. Warunkiem musi być naprzemienne sprawowanie opieki. Taki stan rzeczy może zostać utwierdzony na podstawie sądowego orzeczenia. Decyzja zaś wynika z ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zmierzył się z tym […]

Kiedy następuje nieskuteczne dostarczenie przesyłki?

Dowód doręczenia przesyłki musi jasno określać dwukrotność awizowania. Gdy ten obowiązek nie zostanie spełniony, można mówić o pojęciu nieskuteczności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach określił brak możliwości roszczenia w stosunku do osoby, która nie została należycie poinformowana przez Urząd Kontroli Skarbowej. Zdaniem WSA (I SA/Ke 360/17) w celu uznania doręczenia […]

Prawo do lokalu, a fakt zameldowania

O prawie przebywania w danym lokalu nie decyduje samo zameldowanie. Potrzebne jest również posiadanie odrębnego prawa do lokalu. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że: zameldowanie i wymeldowanie nie ma żadnego wpływu na istnienie lub brak istnienia prawa do lokalu. 26 września 2017 roku WSA w Krakowie (III SA/Kr 799/17) zajął się […]

WSA w Gdańsku: Wnoszący skargę musi informować sąd o opuszczeniu miejsca zamieszkania na dłuższy czas

W przedmiotowej sprawie 6 kwietnia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem odrzucił skargę R.B., od którego skarżący wniósł zażalenie. R.B. nie uiścił jednakże stosownej opłaty w wysokości 100 zł. Sąd wezwał R.B. do uiszczenia opłaty, a skarżący złożył pismo z prośbą o zwolnienie z niej. Pisma jednakże nie podpisał. Zarządzeniem Przewodniczącego […]

Sprzedaż lokalu komunalnego z bonifikatą

Gmina nie ma obowiązku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali. Nie ma także obowiązku stosowania bonifikat dla tych najemców. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku, gdy gmina podejmie decyzję o sprzedaży lokalu, zgodnie z artykułem 34 ust. 1 pkt. 3 pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy lokalu. Uprawnienie […]

Jak postępować, gdy klimatyzator sąsiada nie pozwala Ci zasnąć!

Właściciel lokalu ma prawo do przeprowadzenia sprawy hałaśliwych klimatyzatorów. Nadzór budowlany nie ma możliwości odmówić uporania się ze sprawą, tylko z powodu, że podczas montażu tego urządzenia nie są wymagane określone formalności. Naczelny Sąd Administracyjny przesądził o danej sprawie, podczas procesu dotyczącego zakłóconego snu przez hałas i wibracje. Wynikały one […]