Tag: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Niedopuszczalność wniesienia odwołania

W dniu 18 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie dotyczące niedopuszczalności wniesienia odwołania. W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy (dalej jako „skarżący”) na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia oraz decyzji […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

W dniu  27 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał postanowienie dotyczące niemożliwości rozpoznania skargi, która jest niedopuszczalna. Sąd odrzuca skargę: 1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego; 2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia; 3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi; 4) […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne – opieka nad niepełnosprawnym ojcem

Istota sporu w przedmiotowej sprawie sprowadza się do tego, czy na gruncie obowiązujących przepisów opiekunowi (skarżącej) może przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomimo że niepełnosprawność dorosłej osoby niepełnosprawnej, która pozostaje pod jej opieką, nie powstała nie później niż do ukończenia 18 roku […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Wyrok WSA może oznaczać problemy dla Znanego Lekarza

W Internecie można ocenić wszystko i wszystkich. Istnieje wiele portali, na których można wystawić recenzję restauracjom, hotelom, prawnikom czy lekarzom. Kiedyś w wyborze ekipy remontowej czy miejsca na kolację pomagali znajomi przedstawiając swoje doświadczenia. Teraz wystarczy sprawdzić liczbę wystawionych gwiazdek, aby wiedzieć co warto wybrać. Na takiej zasadzie działa serwis […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

WSA: Obowiązek szczepienia dzieci to nie opresja ze strony państwa

W ostatnim czasie na popularności zyskują tak zwane „ruchy antyszczepionkowców”.  Należą do nich osoby uznające, że szczepienia jedynie osłabiają dzieci i mogą być szkodliwe dla ich organizmów. Najbardziej zagorzali przeciwnicy tej formy uodparniania dzieci na groźne choroby sprzeciwiają się ustawowemu obowiązkowi szczepień. Karani są za to grzywną. Wojewódzki Sąd Administracyjny […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów

W przedmiotowej sprawie Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez podmiot leczniczy za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Praktyki te polegały na: nie zapewnieniu odpowiedniej ochrony i nie zabezpieczeniu dokumentacji medycznej pacjentów, którym świadczenia zdrowotne udzielane były w Poradni, przed dostępem osób nieuprawnionych, za naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej, […]

Prawo Administracyjne

Pierwsze zarządzenia Wojewody ws. dekomunizacji uchylone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące zmiany nazw ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną. Zarządzenia Wojewody poddano kontroli sądowej na skutek ich zaskarżenia przez warszawski samorząd. Wobec stwierdzenia szeregu uchybień zostały one uchylone. Czy oznacza to koniec ulicy Lecha Kaczyńskiego? Ustawa dekomunizacyjna – co to takiego? Zgodnie […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Volkswagen Touareg jako samochód osobowy na gruncie akcyzy

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym: Naczelnik Urzędu Celnego, określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki VW […]

Orzecznictwo, Podatki

Odebranie korespondencji przez domownika w kontekście zawiadomienia o kontroli skarbowej

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. Wyrok Sądu I instancji Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we decyzją, działając na podstawie art. 30 […]

Pozostałe

Czy policjant może zrobić kierowcy sprawdzian z przepisów?

Jazda bez włączonych świateł do jazdy dziennej skończyła się dla pewnego kierowcy skierowaniem na egzamin sprawdzający kwalifikację do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci uznali bowiem, że istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu jego wiedzy o przepisach prawa o ruchu drogowym. Decyzję funkcjonariuszy oceniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (II SA/Gl 651/16). […]