Tag: WSA

Pozostałe

Prezes NBP nie ujawnił opinii o kandydatach na prezesów banków. Skarga Rzecznika do WSA

Obywatel wniósł, by Narodowy Bank Polski udostępnił informację publiczną – listę osób, które w latach 1989-1997 Prezes NBP opiniował jako kandydatów na prezesów komercyjnych banków. Prezes odmówił. Argumentował, że osób tych nie można uznać za pełniące funkcje publiczne. Udostępnienie informacji naruszałoby ich prawo do prywatności. To nieuzasadnione ograniczenie konstytucyjnego prawa […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Bezprzetargowa możliwość nabycia nieruchomości

Dopóki trwa trwały zarząd (tu: użytkowanie), dopóty organ wykonawczy doznaje ograniczenia w możliwość ingerencji w trwały zarząd. Samo ustanowienie trwałego zarządu ogranicza uprawnienia właścicielskie gminy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 12 lutego 1992 r., podjętym w […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Niedopuszczalność wniesienia odwołania

W dniu 18 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie dotyczące niedopuszczalności wniesienia odwołania. W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy (dalej jako „skarżący”) na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia oraz decyzji […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

W dniu  27 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał postanowienie dotyczące niemożliwości rozpoznania skargi, która jest niedopuszczalna. Sąd odrzuca skargę: 1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego; 2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia; 3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi; 4) […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie WSA dotyczące tzw. parkowania akcji

W dniu 26 września br. zapadło istotne dla praktyki nadzorczej orzeczenie WSA w sprawie dotyczącej tzw. parkowania akcji. „Parkowanie” akcji oznacza proceder zmiany nominalnej posiadacza akcji w celu bądź to obejścia reżimu związanego z nabywaniem znacznych pakietów akcji, bądź też jako element strategii defensywnej przeciwdziałającej przejęciu kontroli nad spółką. Niezależnie […]

Prawa Człowieka, Prawo Konstytucyjne

Uciążliwy pasażer

Rada Warszawy uchwaliła, że „uciążliwego pasażera” z komunikacji miejskiej można usuwać bez uwzględniania „zasad współżycia społecznego”. RPO zaskarżył te przepisy, bo pozwalają usuwać z pojazdów np. osoby starsze lub dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę RPO. Rada Warszawy odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego; Rzecznik chce utrzymania wyroku WSA. W odpowiedzi na skargę […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne – opieka nad niepełnosprawnym ojcem

Istota sporu w przedmiotowej sprawie sprowadza się do tego, czy na gruncie obowiązujących przepisów opiekunowi (skarżącej) może przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomimo że niepełnosprawność dorosłej osoby niepełnosprawnej, która pozostaje pod jej opieką, nie powstała nie później niż do ukończenia 18 roku […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Udostępnienie nagrań z wideorejestratora – czy policja ma prawo odmówić?

Zapisy wideo, rejestrowane przez policję, są podstawą wystawiania mandatów za dokonane wykroczenia drogowe. Dostęp do tego typu materiału dowodowego może stanowić jedyną linię obrony dla kierowcy w razie wypadku.  Nagrania są informacją publiczną, ale… Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (II SAB/Sz 36/17). W rzeczonej sprawie powód wniósł skargę na […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Wyrok WSA może oznaczać problemy dla Znanego Lekarza

W Internecie można ocenić wszystko i wszystkich. Istnieje wiele portali, na których można wystawić recenzję restauracjom, hotelom, prawnikom czy lekarzom. Kiedyś w wyborze ekipy remontowej czy miejsca na kolację pomagali znajomi przedstawiając swoje doświadczenia. Teraz wystarczy sprawdzić liczbę wystawionych gwiazdek, aby wiedzieć co warto wybrać. Na takiej zasadzie działa serwis […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

WSA: Obowiązek szczepienia dzieci to nie opresja ze strony państwa

W ostatnim czasie na popularności zyskują tak zwane „ruchy antyszczepionkowców”.  Należą do nich osoby uznające, że szczepienia jedynie osłabiają dzieci i mogą być szkodliwe dla ich organizmów. Najbardziej zagorzali przeciwnicy tej formy uodparniania dzieci na groźne choroby sprzeciwiają się ustawowemu obowiązkowi szczepień. Karani są za to grzywną. Wojewódzki Sąd Administracyjny […]