Tag: WSA

WSA: Wakacje to część roku szkolnego

Wraz z końcem czerwca uczniowie i nauczyciele z wielką radością ogłaszają koniec szkoły i nauki. Przychodzi czas na zasłużony odpoczynek – wakacje. Czy jednak rzeczywiście w lipcu i sierpniu dzieci przestają być uczniami? Okazuje się, że nie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 22 lutego 2018 roku przedłużył […]

Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów

W przedmiotowej sprawie Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez podmiot leczniczy za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Praktyki te polegały na: nie zapewnieniu odpowiedniej ochrony i nie zabezpieczeniu dokumentacji medycznej pacjentów, którym świadczenia zdrowotne udzielane były w Poradni, przed dostępem osób nieuprawnionych, za naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej, […]

Biegły musi być ekspertem i kulturalnym człowiekiem

Opinie biegłych często są kluczowym dowodem w postępowaniach sądowych. Jeśli są sporządzone fachowo i rzetelnie, sędziowie opierają na nich uzasadnienia orzeczeń. Nawet jednak idealne merytorycznie ekspertyzy nie mogą być traktowane w pełni poważnie, gdy biegły wyraża w nich swoje prywatne poglądy czy nieprzychylnie odnosi się do stron procesu. Sam ostatnio […]

Czy budowa parkingu dla klientów wymaga pozwolenia na budowę?

W przedmiotowej sprawie Prezydent Miasta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji w postaci budowy parkingu dla klientów. Uzasadnienie Prezydenta Miasta W uzasadnieniu organ wskazał, że obowiązek usunięcia nieprawidłowości nie został przez inwestora w pełni wykonany. Projekt budowlany złożony w dniu 2 czerwca 2015 r. nie […]

Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

W przedmiotowej sprawie Prezydent zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ. Mowa tu o wyjaśnieniu przez Ministra Finansów kwestii przyznania odszkodowania za przedmiotową nieruchomość na podstawie: polsko-kanadyjskiego układu indemnizacyjnego z dnia 15 października 1971 […]

Hotel dla pracowników w mieszkaniu

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę skarżących (dalej określonych jako: inwestorzy albo skarżący) na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej określonych WINB albo organ II instancji) w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu. Wyrok został wydany w następującym stanie prawnym i faktycznym sprawy: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał […]

Czy można odebrać prawo jazdy, kiedy zatrzymany nie ma przy sobie dokumentów?

W przedmiotowej sprawie zaskarżonym wyrokiem, Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, oddalił skargę. W uzasadnieniu powyższego wyroku zawarto następujące ustalenia faktyczne: Starosta orzekł o zatrzymaniu skarżącemu prawa jazdy kategorii B, BE na okres 3 miesięcy. Decyzji nadano rygor […]

Pierwsze zarządzenia Wojewody ws. dekomunizacji uchylone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące zmiany nazw ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną. Zarządzenia Wojewody poddano kontroli sądowej na skutek ich zaskarżenia przez warszawski samorząd. Wobec stwierdzenia szeregu uchybień zostały one uchylone. Czy oznacza to koniec ulicy Lecha Kaczyńskiego? Ustawa dekomunizacyjna – co to takiego? Zgodnie […]

Volkswagen Touareg jako samochód osobowy na gruncie akcyzy

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym: Naczelnik Urzędu Celnego, określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki VW […]