Tag: wykroczenie

1 września 2020
Pasażer bez pasów – odpowiedzialność kierowcy
Pasażer bez pasów bezpieczeństwa - kto płaci mandat? Kto nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa? Dowiedz się więcej na temat zapinania pasów.
19 maja 2020
Wykroczenia dotyczące kredytów konsumenckich
Jakie wykroczenia dotyczące kredytów konsumenckich przewiduje kodeks wykroczeń? Dowiedz się więcej na ten temat na Kruczek.pl.
25 lutego 2020
Kiedy możliwe jest zastosowanie pouczenia?
W jakich przypadkach możliwe jest zastosowanie pouczenia? Jakie znaczenie ma pouczenie na gruncie polskiego kodeksu wykroczeń?
18 lutego 2020
Kolejne zmiany w prawie drogowym. Czy będzie bezpieczniej?
Tragiczny wypadek na ul. Sokratesa w Warszawie podgrzał temperaturę dyskusji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Jakie zmiany w prawie drogowym nas czekają?
5 lutego 2020
Rodzaje mandatów karnych
Gotówkowy, kredytowy, zaoczny - czym różnią się rodzaje mandatów karnych? W jakich przypadkach mogą zostać nałożone poszczególne rodzaje?
3 lutego 2020
Nałożenie grzywny w drodze mandatu. Odmowa przyjęcia mandatu
Jakie są przesłanki nałożenia grzywny w formie mandatu? Dowiedz się, jakie skutki niesie za sobą odmowa przyjęcia mandatu.
16 grudnia 2019
Zbrodnia, występek, wykroczenie - czym się różnią?
Zbrodnia, występek, wykroczenie - jakie są różnice pomiędzy tymi pojęciami? Sprawdź, dlaczego precyzyjne posługiwanie się tymi pojęciami ma duże znaczenie!
25 listopada 2019
Zatarcie i przedawnienie karalności wykroczeń
Gdy mowa o przedawnieniu, w grę może wchodzić przedawnienie karalności, przedawnienie wykonania kary lub zatarcie. Jak przedstawiają się te instytucje na gruncie kodeksu wykroczeń?
12 listopada 2019
Jeden czyn, dwie ustawy – czyli przestępstwo a wykroczenie
Czasami może dojść do sytuacji, w której sprawca jednym czynem narusza dwa przepisy dwóch różnych ustaw. Przestępstwo czy wykroczenie - co popełnił sprawca?
17 października 2019
Zdjęcie jako dowód w sprawie - czy zdjęcie może być jedynym dowodem?
Czy można traktować zdjęcie jako dowód w sprawie sądowej? Kiedy może być ono jedynym dowodem? Wejdź i dowiedz się wszystkiego na temat zdjęcia jako dowodu!