Tag: wymagalność roszczenia

22 listopada 2018
Kluczowa wiedza dla wierzyciela: kiedy roszczenia stają się wymagalne?
Wymagalność roszczeń wskazuje na chwilę, od której wierzyciel ma prawo żądać zrealizowania świadczenia przez dłużnika. Sprawdź, jak egzekwować swoje prawa.
23 marca 2018
Wskazanie terminu wymagalności w pozwie
W Sejmie od 23 stycznia 2018 r. trwają prace nad poprawkami dotyczącymi Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.