Tag: wypadek

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Ubezpieczenie OC rolników a wbicie łomu w oko

W kilku przypadkach wykupienie polisy OC jest konieczne. Każdy zarejestrowany samochód musi być przecież objęty tym ubezpieczeniem. Tego rodzaju ochronę posiadać muszą również radcowie prawni czy doradcy restrukturyzacyjni. To jednak nie wszystko. Ubezpieczyć się musi również rolnik prowadzący gospodarstwo. Dzięki temu szkody wyrządzone na jego terenie będą mogły zostać w […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Cechy zachowania mogące stanowić przyczynienie się poszkodowanego

Sąd apelacyjny w Gdańsku w dniu 09 maja 2018 roku, wydał orzeczenie, tym samym wskazując: „W oparciu o kryteria przyczynowości adekwatnej (art. 362 k.c.) należy zaakcentować, że przyczynieniem się poszkodowanego będzie w zasadzie tylko takie zachowanie, które było nieprawidłowe, w stosunku do którego da się dostrzec cechę obiektywnej naganności. Chodzi […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przyczynienie się do powstania szkody a zasady współżycia społecznego

Nie zawsze łatwo jest jednoznacznie ustalić winnego wypadku. Niezależnie od tego, czy jest to zdarzenie drogowe, czy wypadek przy pracy. Najczęściej dochodzi bowiem do zbiegu nieszczęśliwych okoliczności albo naruszenia zasad staranności przez obydwie strony. Mimo tego, sędziowie są zobowiązani do ustalenia osoby odpowiedzialnej. Mogą jednak obniżyć należne odszkodowanie z uwagi […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odpowiedzialność małżonka – współwłaściciela pojazdu za wypadek samochodowy

Przepis art. 436 § 2 k.c. przewiduje dwa wyjątki od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody za szkodę wyrządzoną przez ruch tego pojazdu, a mianowicie przypadek zderzenia się mechanicznych środków komunikacji i sytuację przewozu z grzeczności. Wyrokiem wstępnym z dnia 21 sierpnia 2007 […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Art. 322 KPC – szacowanie odszkodowania

Ofiary wypadków często przeżywają trudne chwile. Leżą wiele dni w szpitalu, przechodzą skomplikowane zabiegi czy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych. Obawiają się o swoją przyszłość i nie mogą sobie poradzić z traumą. Nie są to zbyt komfortowe warunki do rozmyślania na temat roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy czy zbierania dowodów uzasadniających wysokość […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Sprawca wypadku nieznany albo bez polisy. Odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kiedy uczestnik ruchu drogowego czy osoba przebywająca na terenie gospodarstwa rolnego ulegnie wypadkowi, dochodzi swoich roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy. Kierowcy i rolnicy są bowiem zobowiązani do posiadania polisy OC, której celem jest – poza zapewnieniem ubezpieczonym bezpieczeństwa finansowego – ochrona poszkodowanych.  Co natomiast dzieje się w przypadku, gdy sprawca szkody nie […]

Prawo Cywilne

Naprawa pojazdu z OC – czy można wybrać nowe i oryginalne części?

Kolizja drogowa to początek kłopotów nie tylko dla sprawcy, ale często również dla poszkodowanego. O odszkodowanie za uszkodzony pojazd musi on bowiem walczyć z ubezpieczycielem, który zazwyczaj nie chce wypłacić żądanej kwoty w całości. Nawet jeśli nie podważa winy sprawcy w żadnym stopniu. Wydawanie decyzji odmownych zazwyczaj związane jest z […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Wypadek w sali weselnej bez pozwolenia na użytkowanie

Sezon wesel w pełni. Organizując przyjęcie ślubne, należy wiedzieć, że sale weselne muszą spełniać pewne normy prawa budowlanego. Czas wesel trwa w najlepsze. Niemal każdy z czytelników miał pewnie okazję w ostatnim czasie uczestniczyć w jednym z nich. Choć coraz częściej urządzane są skromne obiady w restauracjach, tego typu imprezy […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zawarcie ugody a możliwości późniejszego dochodzenia roszczeń

W przedmiotowej sprawie roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia w związku z wypadkiem, któremu uległa powódka, zgłosił ubezpieczycielowi jej mąż. Powódka podpisała ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Na jej mocy wypłacono kwotę 23 087,98 zł. Obejmowała ona zadośćuczynienie za doznane obrażenia ciała oraz odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i uszkodzone rzeczy osobiste. Powódka […]