Tag: wypadek

Orzecznictwo, Pozostałe, Prawo Cywilne

Zawarcie ugody a możliwości późniejszego dochodzenia roszczeń

W przedmiotowej sprawie roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia w związku z wypadkiem, któremu uległa powódka, zgłosił ubezpieczycielowi jej mąż. Powódka podpisała ugodę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Na jej mocy wypłacono kwotę 23 087,98 zł. Obejmowała ona zadośćuczynienie za doznane obrażenia ciała oraz odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i uszkodzone rzeczy osobiste. Powódka […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Ucieczka z miejsca zdarzenia a regres ubezpieczyciela

W przedmiotowej sprawie pozwany kierując samochodem spowodował wypadek śmiertelny. Po potrąceniu pieszego, pozwany nie zatrzymując się, odjechał z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji. Pojazd uczestniczący w zdarzeniu, którym poruszał się pozwany był objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w powodowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Matka zmarłego zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi. […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Wypadek samochodowy a zadośćuczynienie

W przedmiotowej sprawie kierujący samochodem osobowym, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, jadącemu tym pasem samochodowi. Doprowadził do czołowego zdarzenia pojazdów, w następstwie czego ojciec powoda poniósł śmierć. Sprawca wypadku został skazany. Samochód sprawcy w dniu zdarzenia był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w pozwanej spółce. Przed […]

Pozostałe, Prawo Karne

Nieudzielenie pomocy to przestępstwo

Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać samochody bezrefleksyjnie mijające leżącego na jezdni człowieka. Oczywiście pod fotografią można było znaleźć lawinę komentarzy. A w nich z jednej strony dobitnie wytykano ludziom tzw. znieczulicę. Z drugiej zaś wyrażano zrozumienie dla kierowców, gdyż cała sytuacja mogła być przecież zorganizowaną akcją […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zaburzenia seksualne a dochodzenie zadośćuczynienia

Przedmiotowa sprawa dotyczy wypadku komunikacyjnego. Dokładniej skutków wypadku. Scenariusz wypadkowy przebiegał klasycznie. Na skutek niezachowania należytej ostrożności jazdy i nadmiernej prędkości, sprawca stracił panowanie nad pojazdem i po uprzednim zahaczeniu o prawe pobocze, zjechał ze swojego pasa na lewy pas ruchu, czym doprowadził do zderzenia czołowego z nadjeżdżającym z naprzeciwka […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Dochodzenie po latach odszkodowania za wypadek przy pracy

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca w latach 1992r. – 1995r. prowadził działalność gospodarczą w branży stolarskiej. W dniu 11 lipca 1995r. doznał urazu w związku z usługą wykonywaną w ramach zgłoszonej działalności gospodarczej. Pozwany uznał to zdarzenie za wypadek przy prowadzeniu działalności gospodarczej protokołem z dnia 14 lipca 1995r. W dniu […]

Pozostałe

Kiedy za kolizję zapłacimy z własnej kieszeni?

Zasadniczo obowiązkowa polisa OC pozwala kierowcom spać spokojnie. Za wyrządzoną szkodę w ruchu drogowym zapłaci bowiem ubezpieczyciel. Sprawcę czeka jedynie wyższa składka za następny okres ochrony. Są jednak sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia. W ostatecznym rozrachunku straty poniesione przez poszkodowanego pokryjemy więc z własnej kieszeni. […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Wypadek na drodze – przyczynienie się poszkodowanego

W przedmiotowej sprawie powód domagał się zadośćuczynienia od Towarzystwa Ubezpieczeniowego w wysokości 80.000,00 zł. Żądana kwota to zadośćuczynienie, jakiego powód domagał się ze względu na śmierć matki. Zmarła ona w trakcie leczenia obrażeń doznanych w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez sprawcę, którego odpowiedzialność cywilną ubezpieczała pozwana spółka. Pozwana w odpowiedzi na […]