Tag: wypadek

Nieudzielenie pomocy to przestępstwo

Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać samochody bezrefleksyjnie mijające leżącego na jezdni człowieka. Oczywiście pod fotografią można było znaleźć lawinę komentarzy. A w nich z jednej strony dobitnie wytykano ludziom tzw. znieczulicę. Z drugiej zaś wyrażano zrozumienie dla kierowców, gdyż cała sytuacja mogła być przecież zorganizowaną akcją […]

Zaburzenia seksualne a dochodzenie zadośćuczynienia

Przedmiotowa sprawa dotyczy wypadku komunikacyjnego. Dokładniej skutków wypadku. Scenariusz wypadkowy przebiegał klasycznie. Na skutek niezachowania należytej ostrożności jazdy i nadmiernej prędkości, sprawca stracił panowanie nad pojazdem i po uprzednim zahaczeniu o prawe pobocze, zjechał ze swojego pasa na lewy pas ruchu, czym doprowadził do zderzenia czołowego z nadjeżdżającym z naprzeciwka […]

Dochodzenie po latach odszkodowania za wypadek przy pracy

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca w latach 1992r. – 1995r. prowadził działalność gospodarczą w branży stolarskiej. W dniu 11 lipca 1995r. doznał urazu w związku z usługą wykonywaną w ramach zgłoszonej działalności gospodarczej. Pozwany uznał to zdarzenie za wypadek przy prowadzeniu działalności gospodarczej protokołem z dnia 14 lipca 1995r. W dniu […]

Przedwczesne skazanie sędziego

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w sprawie z wniosku Prokuratora Prokuratury Krajowej na podstawie art. 80 § 1 w zw. z art. 80 § 2c ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych podjął uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Rejonowego w stanie spoczynku, której prokuratura […]

Kiedy za kolizję zapłacimy z własnej kieszeni?

Zasadniczo obowiązkowa polisa OC pozwala kierowcom spać spokojnie. Za wyrządzoną szkodę w ruchu drogowym zapłaci bowiem ubezpieczyciel. Sprawcę czeka jedynie wyższa składka za następny okres ochrony. Są jednak sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia. W ostatecznym rozrachunku straty poniesione przez poszkodowanego pokryjemy więc z własnej kieszeni. […]

Wypadek na drodze – przyczynienie się poszkodowanego

W przedmiotowej sprawie powód domagał się zadośćuczynienia od Towarzystwa Ubezpieczeniowego w wysokości 80.000,00 zł. Żądana kwota to zadośćuczynienie, jakiego powód domagał się ze względu na śmierć matki. Zmarła ona w trakcie leczenia obrażeń doznanych w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez sprawcę, którego odpowiedzialność cywilną ubezpieczała pozwana spółka. Pozwana w odpowiedzi na […]

Oblodzone przejście dla pieszych – kto jest odpowiedzialny za wypadek

W przedmiotowej sprawie Powódka domagała się zasądzenia od pozwanej spółki kwoty 70.000 zł tytułem zadośćuczynienia w związku z wypadkiem ,któremu uległa będąc w 6 miesiącu ciąży. Upadek ciężarnej spowodowany był w jej ocenie nieodśnieżonym i oblodzonym przejściem dla pieszych. Z powodu niemożności wykonania u kobiety w ciąży zdjęcia RTG wdrożono […]

Zmiana składki wypadkowej od kwietnia

1 kwietnia 2018 roku zmieniają się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tymi zmianami dla większości płatników będzie się to wiązało z obniżką składki. Jednakże dla czterech grup działalności składka wzrośnie. Projekt zmian jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. Wzrost składek dla czterech grup Cztery […]

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Czy za szkody powstałe na osobie w trakcie naprawy (diagnostyki) pojazdu w warsztacie, w czasie jego postoju z wyłączonym silnikiem, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z uszkodzeniem pojazdu wynikającym z jego eksploatacji, zakład ubezpieczeń, w którym pojazd ten jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane […]

Wypadek w magazynie – kto ponosi odpowiedzialność?

W przedmiotowej sprawie powód był pracownikiem pozwanej spółki, ostatnio zatrudniony na stanowisku kierownika magazynu. Powód doznał wypadku przy pracy. Został uderzony przez wózek jezdniowy i upadł prawą stroną ciała na posadzkę. Wynikiem powyższego doznał poważnego załamania kończyny dolnej. Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch przy pomocy sił przyrody Powód wskazał, iż podstawa […]