Tag: wypowiedzenie umowy kredytu

2 października 2018
Kiedy można wypowiedzieć umowę kredytu?
Umowa kredytu jest typowym zobowiązaniem ciągłym, wypowiedzenie jej jest zatem możliwe. Dowiedz się więcej na temat warunków wypowiedzenia. | Kruczek.pl
12 czerwca 2018
Dopuszczalność i konsekwencje uznania wypowiedzenia przez bank umowy kredytu za nadużycie prawa podmiotowego
Warto przyjrzeć się bliżej zastosowaniu art. 5 KC w stosunkach obligacyjnych, na płaszczyźnie bank - kredytobiorca oraz rozważyć problem: czy bank może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec dłużnika za szkodę, którą ten poniósł w skutek wypowiedzenia umowy z nadużyciem prawa.
28 marca 2018
Wypowiedzenie kredytu przez bank