Tag: wzór użytkowy

2 stycznia 2016
Art. 1 Prawo własności przemysłowej
Art. 1 Prawo własności przemysłowej. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508), tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)