Tag: zakaz reformationis in peius

13 stycznia 2021
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu karnym
Zakaz reformationis in peius należy do kategorii gwarancji procesowych oskarżonego. W jaki sposób chroni on oskarżonego? Dowiedz się więcej na kruczek.pl