Tag: zakaz reformationis in peius

6 kwietnia 2021
Zakaz reformationis in peius w procesie cywilnym
Na czym polega zakaz reformationis in peius w procesie cywilnym? Z czym wiąże się naruszenie zakazu reformationis in peius?
13 stycznia 2021
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu karnym
Zakaz reformationis in peius należy do kategorii gwarancji procesowych oskarżonego. W jaki sposób chroni on oskarżonego? Dowiedz się więcej na kruczek.pl