Tag: zakład karny

8 kwietnia 2020
KOMUNIKAT MS I SW: Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w zakładach karnych
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zostało wprowadzone zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w zakładach karnych. Jakie zmiany weszły w życie?
30 stycznia 2020
Organizacja czasu wolnego w zakładzie karnym
Racjonalne wypełnienie czasu wolnego skazanych zapobiega demoralizacji oraz tworzeniu solidarności przestępczej. Jak wygląda czas wolny w zakładzie karnym?
21 października 2019
Co przysługuje skazanemu po opuszczeniu zakładu karnego?
Osoby po wyjściu z więzienia mogą liczyć na pomoc pieniężną, jak i niepieniężną. Jakie są warunki jej przyznawania? Co przysługuje po wyjściu z więzienia?
16 października 2019
Posiłki w zakładach karnych
Przepisy określają okoliczności, które powinno się uwzględniać przy ustalaniu norm wyżywienia osadzonych w zakładach karnych. Jak wyglądają posiłki w zakładach karnych?
15 października 2019
Jakie warunki powinna spełniać cela w polskim więzieniu?
Jakie minimalne standardy powinna spełniać cela? Jaka jest jej minimalna powierzchnia? Dowiedz się, jak wygląda cela w polskim więzieniu!
14 października 2019
Czy można wysłać paczkę do więzienia?
Czy można wysłać paczkę do więzienia? Jak wygląda kwestia przekazywania różnych przedmiotów osadzonym? Co możemy im przekazać?
18 września 2019
Rodzaje i typy zakładów karnych
Zakład karny to miejsce, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem odbywają karę pozbawienia wolności. Jakie wyróżnia się typy i rodzaje zakładów karnych?
17 września 2019
Widzenie w zakładzie karnym - jakie zasady obowiązują?
Kto może odwiedzać skazanego? Jak przebiega widzenie? Dowiedz się, jakie zasady obowiązują w trakcie widzenia w zakładzie karnym!
19 października 2018
Zawarcie małżeństwa w zakładzie karnym - czy możliwy jest ślub w więzieniu?
Zawarcie małżeństwa w więzieniu - czy jest możliwe? Co mówi prawo o małżeństwie w zakładzie karnym? Wejdź i sprawdź, jak wygląda ślub w więzieniu!
20 września 2018
Problem więzień nieprzystosowanych dla odwiedzających matek z dziećmi