Tag: zakład leczniczy

17 maja 2021
Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym
Czy dopuszczalne jest wykonywanie tymczasowego aresztowania w postaci umieszczenia w zakładzie leczniczym, jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga?