Tag: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składki ZUS w 2019 roku pójdą w górę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wysokość składek ZUS w 2019 roku. Na razie nie jest jeszcze znana wysokość składki zdrowotnej. Łączna podwyżka wyniesie prawdopodobnie 90-100 zł więcej niż w roku 2018. Dlatego wszystko wskazuje na to, że łączna wysokość składek przekroczy 1300 zł. Preferencyjne stawki dla nowych przedsiębiorców Wysokość składek dla […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

PZU zmienia praktykę dla kierowców

PZU mógł ograniczać prawo konsumentów do wypowiedzenia umowy OC, gdy posiadali podwójne ubezpieczenie. Kontakt z infolinią lub agentem PZU oznaczał zawarcie nowej umowy OC, której konsument nie mógł wypowiedzieć. PZU zmieni zasady, gdy klient będzie wypowiadał umowę OC. Postępowanie przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń zostało wszczęte we wrześniu 2017 r. Miało […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Program „Mama 4 plus” już w 2019 roku?

Kolejny program rządu „Mama 4 plus” zakłada pomoc matkom, które nie pracowały lub wypracowały emeryturę o wartości poniżej minimalnej wysokości. Rząd kieruje program do matek, które wychowały czworo lub więcej dzieci. Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku. Wsparcie rodzica na starość Emerytura rodzicielska „Mama 4 plus” jest […]

Orzecznictwo

Komunikat SN w sprawie cofnięcia zażalenia przez ZUS w sprawie III UZ 10/18

Sąd Najwyższy 16 października 2018 roku wydał postanowienie w sprawie III UZ 10/18. W rzeczonym postępowaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle cofnął zażalenie i jednocześnie wniósł o umorzenie powyższego postępowania. Tożsamy wniosek przedstawił prokurator. Cofnięcie zażalenia niedopuszczalne Sąd Najwyższy opierając się na art. 469 k.p.c w związku z art. 398[21] […]

Prawo Cywilne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Nieprawidłowości w potrącaniu świadczeń przez ZUS przy upadłości konsumenckiej

Ludzie skarżą się RPO, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zbyt wysokich potrąceń świadczeń emerytalnych i rentowych w postępowaniach o tzw. upadłość konsumencką. Potrącenia co do zasady nie powinny przekraczać 25% świadczenia. Tymczasem zdarza się, że ZUS pobiera więcej. Te same osoby mają też różne potrącenia w poszczególnych miesiącach. Ponadto część […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Aktualne stanowisko ZUS w kwestii ulgi na start dla młodych przedsiębiorców

Większość początkujących, młodych przedsiębiorców z niecierpliwością czekało na końcówkę kwietnia bieżącego roku. Niewątpliwie spowodowane było to wejściem w życiem nowego prawa przedsiębiorców – Konstytucji biznesu. Miała ona na celu m.in. ułatwić podjęcie decyzji, jednocześnie dodając odwagi do wejścia na rynek młodego, kreatywnego odłamu naszego społeczeństwa. Kusząc przy tym niemal zerowymi […]

Podatki

ZUS zakończył wysyłkę IoSKU

Ponad 20 mln – tyle listów zawierających Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU) zostało wysłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie ZUS pojawiła się informacja, że praca przy wysyłce zakończyła się 19 dni przed wyznaczonym terminem, a część z wysłanych dokumentów trafiła do odbiorcy w formie elektronicznej. Czym jest IoSKU? […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do emerytury

W przedmiotowej sprawie ubezpieczony, od ukończenia 60. roku życia uprawniony był wcześniejszej emerytury na podstawie art.29 ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z legitymowaniem się co najmniej 35-letnim okresem składkowym i nieskładkowym. Po nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury, od 1.112008r. […]

Pozostałe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składka wypadkowa, zmiany od 1 kwietnia

Zmiana kategorii ryzyka i stopy procentowej składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności. 1 kwietnia 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Akt prawny gwarantuje w większości przypadków obniżki, jednak są również takie działalności, dla których wysokość składki wzrośnie.  Składka wypadkowa – podwyżki i obniżki Wraz z […]

Podatki

Ostatnie dni na złożenie składki FEP

3 kwietnia 2018 roku upływa termin na przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) formularza ZUS ZSWA za 2017r. (dot. składki FEP). Każdy pracodawca zatrudniający pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach nie może zapomnieć o tym obowiązku. Co powinien zawierać dokument? Formularz ZUS ZSWA powinien zawierać informacje […]