Tag: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Orzecznictwo

Komunikat SN w sprawie cofnięcia zażalenia przez ZUS w sprawie III UZ 10/18

Sąd Najwyższy 16 października 2018 roku wydał postanowienie w sprawie III UZ 10/18. W rzeczonym postępowaniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle cofnął zażalenie i jednocześnie wniósł o umorzenie powyższego postępowania. Tożsamy wniosek przedstawił prokurator. Cofnięcie zażalenia niedopuszczalne Sąd Najwyższy opierając się na art. 469 k.p.c w związku z art. 398[21] […]

Prawo Cywilne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Nieprawidłowości w potrącaniu świadczeń przez ZUS przy upadłości konsumenckiej

Ludzie skarżą się RPO, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zbyt wysokich potrąceń świadczeń emerytalnych i rentowych w postępowaniach o tzw. upadłość konsumencką. Potrącenia co do zasady nie powinny przekraczać 25% świadczenia. Tymczasem zdarza się, że ZUS pobiera więcej. Te same osoby mają też różne potrącenia w poszczególnych miesiącach. Ponadto część […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Aktualne stanowisko ZUS w kwestii ulgi na start dla młodych przedsiębiorców

Większość początkujących, młodych przedsiębiorców z niecierpliwością czekało na końcówkę kwietnia bieżącego roku. Niewątpliwie spowodowane było to wejściem w życiem nowego prawa przedsiębiorców – Konstytucji biznesu. Miała ona na celu m.in. ułatwić podjęcie decyzji, jednocześnie dodając odwagi do wejścia na rynek młodego, kreatywnego odłamu naszego społeczeństwa. Kusząc przy tym niemal zerowymi […]

Podatki

ZUS zakończył wysyłkę IoSKU

Ponad 20 mln – tyle listów zawierających Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU) zostało wysłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie ZUS pojawiła się informacja, że praca przy wysyłce zakończyła się 19 dni przed wyznaczonym terminem, a część z wysłanych dokumentów trafiła do odbiorcy w formie elektronicznej. Czym jest IoSKU? […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do emerytury

W przedmiotowej sprawie ubezpieczony, od ukończenia 60. roku życia uprawniony był wcześniejszej emerytury na podstawie art.29 ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z legitymowaniem się co najmniej 35-letnim okresem składkowym i nieskładkowym. Po nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury, od 1.112008r. […]

Pozostałe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składka wypadkowa, zmiany od 1 kwietnia

Zmiana kategorii ryzyka i stopy procentowej składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności. 1 kwietnia 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Akt prawny gwarantuje w większości przypadków obniżki, jednak są również takie działalności, dla których wysokość składki wzrośnie.  Składka wypadkowa – podwyżki i obniżki Wraz z […]

Podatki

Ostatnie dni na złożenie składki FEP

3 kwietnia 2018 roku upływa termin na przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) formularza ZUS ZSWA za 2017r. (dot. składki FEP). Każdy pracodawca zatrudniający pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach nie może zapomnieć o tym obowiązku. Co powinien zawierać dokument? Formularz ZUS ZSWA powinien zawierać informacje […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu chorobowego – jaka właściwość sądu?

Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie jest decyzja, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Łączna kwota świadczeń wyniosła 43.560,74 zł – z tytułu ubezpieczenia chorobowego w kwocie 19.862,30 zł oraz odsetek w kwocie 23.698,44 zł. Odwołanie od powyższej decyzji zostało oddalone przez Sąd Rejonowy. […]

Prawo Cywilne

Zmiany w prowadzeniu akt pracowniczych

13 lutego 2018 roku została ogłoszona ustawa, której zadaniem jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również umożliwia jej elektronizację. Pojawiła się również zasada nakazująca pracodawcom dokonywania wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe pracownika. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Archiwizacja skrócona o 40 lat Najważniejszą zmianą jest skrócenie […]

Pozostałe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

L4 od lipca tylko elektroniczne

Od 1 lipca 2018 roku znikną papierowe zwolnienia lekarskie. W tym dniu zostaną one całkowicie zastąpione przez e-ZLA – elektroniczne L4. Związane jest to ze zmianą ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Usprawnienie procedury Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że elektronizacja ma […]