Tag: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Składka wypadkowa, zmiany od 1 kwietnia

Zmiana kategorii ryzyka i stopy procentowej składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności. 1 kwietnia 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Akt prawny gwarantuje w większości przypadków obniżki, jednak są również takie działalności, dla których wysokość składki wzrośnie.  Składka wypadkowa – podwyżki i obniżki Wraz z […]

Ostatnie dni na złożenie składki FEP

3 kwietnia 2018 roku upływa termin na przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) formularza ZUS ZSWA za 2017r. (dot. składki FEP). Każdy pracodawca zatrudniający pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach nie może zapomnieć o tym obowiązku. Co powinien zawierać dokument? Formularz ZUS ZSWA powinien zawierać informacje […]

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu chorobowego – jaka właściwość sądu?

Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie jest decyzja, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Łączna kwota świadczeń wyniosła 43.560,74 zł – z tytułu ubezpieczenia chorobowego w kwocie 19.862,30 zł oraz odsetek w kwocie 23.698,44 zł. Odwołanie od powyższej decyzji zostało oddalone przez Sąd Rejonowy. […]

Zmiany w prowadzeniu akt pracowniczych

13 lutego 2018 roku została ogłoszona ustawa, której zadaniem jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również umożliwia jej elektronizację. Pojawiła się również zasada nakazująca pracodawcom dokonywania wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe pracownika. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Archiwizacja skrócona o 40 lat Najważniejszą zmianą jest skrócenie […]

L4 od lipca tylko elektroniczne

Od 1 lipca 2018 roku znikną papierowe zwolnienia lekarskie. W tym dniu zostaną one całkowicie zastąpione przez e-ZLA – elektroniczne L4. Związane jest to ze zmianą ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Usprawnienie procedury Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że elektronizacja ma […]

Zatrudnianie opiekunki bez opłacania składek

Każda osoba chcąca zatrudnić opiekunkę do swojego dziecka powinna podpisać z nią umowę. Jest to o tyle korzystne, że składki finansuje budżet państwa. Dzięki temu niania otrzymuje pokrycie kosztów za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to równoznaczne z zabezpieczeniem na przyszłość. Zakład ubezpieczeń społecznych informuje, że Państwo finansuje składki po […]

Od lipca 2018 r. L4 tylko w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2018 roku znikną zwolnienia lekarskie w formie papierowej. Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą dokument ten będzie funkcjonował jedynie w wersji elektronicznej. Od zeszłego roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne L4. Podpisują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korzystając z profilu zaufanego ePUAP. Lekarze nie byli jednak przychylni temu […]

Renta rodzina – czym jest, komu przysługuje i ile wynosi

Rentę rodzinną może otrzymać każda uprawniona osoba z rodziny, której członek w chwili swojej śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z powodu stwierdzonej niezdolności do pracy. Do otrzymania tego świadczenia kwalifikuje się również osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne do chwili śmierci. Zakład Ubezpieczeń […]

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dzięki zmianie płatnicy zamiast kilku przelewów wypełnią tylko jeden, co oznacza dla nich niższe koszty. Zmniejszy się też ilość błędów, ponieważ w nowym przelewie zrezygnowano z podawania danych identyfikacyjnych czy […]