Tag: zatrudnienie

24 maja 2019
Opodatkowanie różnych form zatrudnienia
Jak wygląda opodatkowanie przy różnych formach zatrudnienia, takich jak: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło czy kontrakt menadżerski?
23 maja 2019
Opodatkowanie kontraktu menadżerskiego
Kontrakt menadżerski - opodatkowanie. Czy kontrakt menadżerski może być wykonywany przez spółkę osobową? Kontrakt menadżerski a podatek liniowy
31 stycznia 2019
Rodzaje spraw rozstrzyganych przez sądy pracy
Sądownictwo pracy jest częścią sądownictwa powszechnego. Sprawdź, jakie sprawy rozstrzygają sądy pracy. Dowiedz się więcej na temat roszczeń pracowniczych.
30 stycznia 2019
Okres wypowiedzenia a przerwanie stosunku zatrudnienia
29 stycznia 2019
Umowa o pracę - rodzaje, forma i treść
Umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia pracowniczego. Sprawdź, co i w jakiej formie należy zawrzeć w umowie o pracę? Poznaj różne rodzaje umów.
28 stycznia 2019
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa kwestie związane z funduszem świadczeń socjalnych u danego pracodawcy. Dowiedz się więcej
13 września 2018
Czy kara umowna za zatrudnienie pracownika tymczasowego jest zgodna z prawem?
20 lipca 2018
Umowa o pracę z członkiem zarządu
9 lipca 2018
Bon ofertowy - łatwiejsze szukanie pracownika
19 czerwca 2018
Zatrudnienie cudzoziemca przez spółkę – co należy dołączyć do wniosku