Tag: zatrzymanie procesowe

12 lipca 2019
Zatrzymanie procesowe
Zatrzymanie jest jedną z czynności podejmowanych w ramach postępowania karnego. Podlega ono rygorystycznym zasadom, ponieważ ingeruje w wolność osobistą.
2 lipca 2018
Doprowadzenie do izby wytrzeźwień - zatrzymanie
Oprócz zatrzymania procesowego, uregulowanego w art. 243 – 248 KPK, polski system prawny zna jeszcze inne rodzaje zatrzymania. W pierwszym artykule z cyklu tekstów dotyczących prawnych kwestii doprowadzenia do izby wytrzeźwień opisane zostało zatrzymanie administracyjne.