Tag: zmiana ustawy

Nie tylko publiczne propagowanie faszyzmu jako przestępstwo

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmieniającym zapisy kodeksu karnego dotyczącego propagowania faszyzmu. Na kanwie wydarzeń wydarzeń pokazanych w reportażu „Superwizjera” minister sprawiedliwości powołał zespół do przygotowania projektu nowelizacji. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak poinformował, że powołany przez ministra sprawiedliwości zespół pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego. Projekt ma na celu zmianę […]

Nowa umowa o pomocy przy zbiorach

Okres zbiorów, przypadający na miesiące maj-listopad, jest najintensywniejszym okresem w działalności branży sadowniczej i ogrodniczej. Do tej pory rolnicy zatrudniali pomocników najczęściej na podstawie nieoskładkowanej umowy o dzieło. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z założeniami ma powstać nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej […]

GMO pod większą kontrolą

Nowelizacja ustawy o mikroorganizmach i GMO ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska. W tym celu wprowadza mechanizmy umożliwiające skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO. Zmiana ustawy wymuszona została wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 roku. Polska nie wdrożyła do tej pory zapisów regulujących kwestie zgłaszania, rejestracji, […]

Prace nad nowelizacją przepisów dotyczących gwałtów

Sejm rozpoczął we wtorek prace nad przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który zmierza do zaostrzenia kar m.in. za najbardziej brutalne gwałty. Jest to pokłosie wydarzeń z ubiegłego roku, kiedy para polskich turystów została zaatakowana na plaży w Rimini. Posłowie zgodni co do konieczności zmian Wszyscy posłowie zagłosowali […]

Nocna sprzedaż alkoholu

Nocna sprzedaż alkoholu – kolejne zmiany, które zawdzięczamy tym razem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Co nowego? – Nowelizacja daje gminom prawo do ograniczania sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych – między 22:00 a 6:00 rano. – Absolutnie zakazane będzie picie alkoholu pod gołym niebem (z wyjątkiem […]

Służba kontrterrorystyczna w Policji

Nowelizacja ustawy o Policji przewiduje utworzenie służby kontrterrorystycznej. Ma się ona składać z pododdziału centralnego i samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Twórcy projektu przekonują, że w naszym kraju pojawiła się potrzeba wyodrębnienia takiej służby z szeregów Policji. Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem zmian ma być zapewnienie skutecznych mechanizmów działania jednostek policji dotyczących […]

Senat wprowadza poprawki do ustawy o uprowadzeniach rodzicielskich

W piątek Senat zajął się uchwaloną już przez Sejm ustawa dotyczącą uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Ustawa trafi więc ponownie do Sejmu. Pełne brzmienie nowej ustawy to ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Jej ogólnym […]

Skrócony czas na roszczenia cywilne

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim podstawowy termin przedawnienia roszczeń cywilnych ma zostać skrócony z 10 do 6 lat. Ta zmiana godzi w wierzycieli, dając większą ochronę dłużnikom. Ukrócenie działań firm windykacyjnych Zgodnie z założeniami resortu, zmiana ta ma na celu przede wszystkim ukrócenie działań firm […]

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą uprowadzeń rodzicielskich za granicę

W środę Sejm uchwalił ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Pod tą trudną nazwą kryje się usprawnienie postępowania dotyczącego uprowadzeń dzieci przez rodziców za granicę oraz dostosowanie go do wymogów unijnych regulacji. Prawo unijne […]

Nowe źródło przychodów z zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) nie przewidywała do tej pory wyodrębnienia poszczególnych źródeł przychodów i odrębnych zasad ich opodatkowania. Taki podział występuje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), gdzie w zależności od źródła przychodów (działalność gospodarcza, stosunek pracy, prawa majątkowe, […]