Tag: zmiana ustawy

Prawo Konstytucyjne, Prawo Unijne

Weto Prezydenta ws. ordynacji do PE

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie zgodził się podpisać nowelizacji Kodeksu wyborczego. Odmowa jest związana z fragmentem aktu prawnego, w którym opisany jest przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem Andrzeja Dudy zmiana ustawy w tej części zbyt mocno odbiega od zasady proporcjonalności. Co miała wnieść ustawa? Ustawa zmieniająca Kodeks wyborczy została uchwalona […]

Pozostałe

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu podpisana. Celem zmian jest przede wszystkim zwiększenie efektywności walki z tymi naruszeniami Ustawa dostosowuje polski system prawny do przepisów unijnych. Przede wszystkim do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy […]

Pozostałe

Ustawa o odszkodowaniach dla dzieci represjonowanych kobiet podpisana

Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Projekt niniejszej nowelizacji został przygotowany przez senatorów. Ma ona na celu przyznanie uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa dzieciom, […]

Prawo Karne

Nie tylko publiczne propagowanie faszyzmu jako przestępstwo

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmieniającym zapisy kodeksu karnego dotyczącego propagowania faszyzmu. Na kanwie wydarzeń wydarzeń pokazanych w reportażu „Superwizjera” minister sprawiedliwości powołał zespół do przygotowania projektu nowelizacji. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak poinformował, że powołany przez ministra sprawiedliwości zespół pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego. Projekt ma na celu zmianę […]

Pozostałe, Prawo Cywilne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Nowa umowa o pomocy przy zbiorach

Okres zbiorów, przypadający na miesiące maj-listopad, jest najintensywniejszym okresem w działalności branży sadowniczej i ogrodniczej. Do tej pory rolnicy zatrudniali pomocników najczęściej na podstawie nieoskładkowanej umowy o dzieło. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z założeniami ma powstać nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej […]

Pozostałe

GMO pod większą kontrolą

Nowelizacja ustawy o mikroorganizmach i GMO ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska. W tym celu wprowadza mechanizmy umożliwiające skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO. Zmiana ustawy wymuszona została wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 roku. Polska nie wdrożyła do tej pory zapisów regulujących kwestie zgłaszania, rejestracji, […]

Prawo Karne

Prace nad nowelizacją przepisów dotyczących gwałtów

Sejm rozpoczął we wtorek prace nad przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który zmierza do zaostrzenia kar m.in. za najbardziej brutalne gwałty. Jest to pokłosie wydarzeń z ubiegłego roku, kiedy para polskich turystów została zaatakowana na plaży w Rimini. Posłowie zgodni co do konieczności zmian Wszyscy posłowie zagłosowali […]

Prawo Administracyjne

Nocna sprzedaż alkoholu

Nocna sprzedaż alkoholu – kolejne zmiany, które zawdzięczamy tym razem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Co nowego? – Nowelizacja daje gminom prawo do ograniczania sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych – między 22:00 a 6:00 rano. – Absolutnie zakazane będzie picie alkoholu pod gołym niebem (z wyjątkiem […]

Pozostałe

Służba kontrterrorystyczna w Policji

Nowelizacja ustawy o Policji przewiduje utworzenie służby kontrterrorystycznej. Ma się ona składać z pododdziału centralnego i samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Twórcy projektu przekonują, że w naszym kraju pojawiła się potrzeba wyodrębnienia takiej służby z szeregów Policji. Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem zmian ma być zapewnienie skutecznych mechanizmów działania jednostek policji dotyczących […]

Prawo Cywilne

Senat wprowadza poprawki do ustawy o uprowadzeniach rodzicielskich

W piątek Senat zajął się uchwaloną już przez Sejm ustawa dotyczącą uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Ustawa trafi więc ponownie do Sejmu. Pełne brzmienie nowej ustawy to ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Jej ogólnym […]