Tag: zniewaga

26 sierpnia 2019
Hejt na sędziów. Co na ten temat mówi prawo?
Hejt na sędziów to zorganizowana akcja oczerniania sędziów przeciwnych wdrażaniu reformy wymiaru sprawiedliwości. Co na gruncie prawa grozi hejterom?
16 sierpnia 2019
Znieważenie funkcjonariusza – co za to grozi?
Czym jest znieważenie funkcjonariusza? Czy mamy prawo skrytykować działania funkcjonariuszy? Gdzie jest dozwolona granica?
23 maja 2019
Gdy zniewaga krwi wymaga…
Czym jest znieważenie? Co należy brać pod uwagę przy orzeczeniu o winie? Znamiona przestępstwa zniewagi. Regulacje prawne – kodeks karny.
8 kwietnia 2019
Specyfika prywatnego aktu oskarżenia
Czym jest prywatny akt oskarżenia? Prywatny a publiczny akt oskarżenia. Zniesławienie i znieważenie – przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.
21 listopada 2018
Zniesławienie a zniewaga – na czym polega różnica?
Zniesławienie i zniewaga – przestępstwa dotyczące dóbr osobistych innego człowieka. Czym różni się zniesławienie od zniewagi? Czy pomówienie to to samo co zniesławienie?
4 grudnia 2017
Sąd Najwyższy o zniesławieniu w internecie