Tag: zobowiązanie

18 marca 2021
Kiedy dłużnika uważa się za niewypłacalnego?
Niewypłacalność to jedno z kluczowych pojęć w prawie upadłościowym. Czym jest niewypłacalność dłużnika? Kiedy mówimy, że dłużnik stał się niewypłacalny?
12 lutego 2021
Na czym polega świadczenie w miejsce wykonania?
Świadczenie w miejsce wykonania – czy zobowiązanie wygasa w sytuacji, gdy za zgodą wierzyciela dłużnik spełni inne świadczenie zamiast pierwotnego?
11 czerwca 2019
Co to jest dług? - Encyklopedia Prawa
W jaki sposób powstaje dług? Kiedy dług "zostaje spłacony"? Kto może go spłacić? Kiedy może nastąpić zwolnienie z długu, inaczej umorzenie?
17 maja 2019
Czym jest zadatek? - Encyklopedia Prawa
Zadatek – czym jest? Jak działa? Kiedy można go zastosować? Czy skutecznie zabezpiecza umowę? Dlaczego warto korzystać z zabezpieczeń umownych?
4 marca 2019
Roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie między byłymi małżonkami
18 stycznia 2019
Składasz wniosek o upadłość jako konsument? Przygotuj się na badanie przez biegłego psychiatrę
Od kilku lat osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Kto może liczyć na przychylność sądów?
31 października 2018
Skuteczna egzekucja komornicza mimo dobrowolnej zapłaty – jak odzyskać pieniądze?
Co powinien zrobić dłużnik, gdy komornik niezasadnie rozpocznie egzekucję z jego majątku, gdy zdąży zająć już środki i przelać je na rachunek wierzyciela?
1 sierpnia 2018
Zasada walutowości – ukłon w stronę dłużnika czy martwa regulacja?
Posiadasz lub chcesz zaciągnąć kredyt w obcej walucie? Nie wiesz, jakie przepisy prawa regulują takie czynności prawne? Sprawdź profesjonalną interpretację!
27 lipca 2018
Umowa o dzieło - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Umowa o dzieło jest zasadna, jeśli zleca się komuś wykonanie pewnych czynności, których celem jest uzyskanie konkretnego i namacalnego efektu, Umowa ta może być uznana za należycie wykonaną tylko wtedy, gdy określony rezultat zostanie osiągnięty. Co jeszcze należy wiedzieć o tym kontrakcie? Dowiedz się więcej!
23 marca 2018
Kim jest wierzyciel? - Encyklopedia Prawa