Tag: zobowiązanie

11 czerwca 2019
Co to jest dług?
W jaki sposób powstaje dług? Kiedy dług "zostaje spłacony"? Kto może go spłacić? Kiedy może nastąpić zwolnienie z długu, inaczej umorzenie?
6 czerwca 2019
Umowa przedwstępna - cechy, pojęcie, funkcja
Umowa przedwstępna – cechy, pojęcie, funkcja i wzór umowy. Czym jest umowa przedwstępna? Kiedy warto sporządzić umowę przedwstępną?
17 maja 2019
Zadatek – cechy, pojęcie i funkcja. Encyklopedia Prawa
Zadatek – czym jest? Jak działa? Kiedy można go zastosować? Czy skutecznie zabezpiecza umowę? Dlaczego warto korzystać z zabezpieczeń umownych?
4 marca 2019
Roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie między byłymi małżonkami
18 stycznia 2019
Składasz wniosek o upadłość jako konsument? Przygotuj się na badanie przez biegłego psychiatrę
Od kilku lat osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Kto może liczyć na przychylność sądów?
31 października 2018
Skuteczna egzekucja komornicza mimo dobrowolnej zapłaty – jak odzyskać pieniądze?
Co powinien zrobić dłużnik, gdy komornik niezasadnie rozpocznie egzekucję z jego majątku, gdy zdąży zająć już środki i przelać je na rachunek wierzyciela?
8 sierpnia 2018
Wierzyciel też może popaść w zwłokę!
Obydwie strony zobowiązania mają obowiązek współdziałać przy jego wykonywaniu. Zakres obowiązków wierzyciela we współdziałaniu z dłużnikiem należy natomiast ustalać na tle konkretnego zobowiązania. Co w przypadku w sytuacji - gdy nastąpi zwłoka wierzyciela? Do jakich przepisów prawa należy wówczas sięgnąć? | kruczek.pl
1 sierpnia 2018
Zasada walutowości – ukłon w stronę dłużnika czy martwa regulacja?
Posiadasz lub chcesz zaciągnąć kredyt w obcej walucie? Nie wiesz, jakie przepisy prawa regulują takie czynności prawne? Sprawdź profesjonalną interpretację!
27 lipca 2018
Umowa o dzieło - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Umowa o dzieło jest zasadna, jeśli zleca się komuś wykonanie pewnych czynności, których celem jest uzyskanie konkretnego i namacalnego efektu, Umowa ta może być uznana za należycie wykonaną tylko wtedy, gdy określony rezultat zostanie osiągnięty. Co jeszcze należy wiedzieć o tym kontrakcie? Dowiedz się więcej!
23 marca 2018
Alfabet prawa: W jak wierzyciel