Tag: ZUS

Zapewnienie przez pracodawcę posiłków i napojów dla pracowników

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie uciążliwych mają prawo otrzymania od pracodawcy napojów i posiłków profilaktycznych. Dotyczy to w szczególności wykonywania pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym pracownika lub też wykonywania pracy w szczególnie uciążliwych warunkach atmosferycznych. W takiej sytuacji pracownik z tego tytułu nie rozpozna […]

Odszkodowanie za odwołanie z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu gdy jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Jak należy takie odszkodowanie kwalifikować w ujęciu przychodu pracownika oraz kosztów uzyskania przychodów pracodawcy? […]

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu chorobowego – jaka właściwość sądu?

Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie jest decyzja, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Łączna kwota świadczeń wyniosła 43.560,74 zł – z tytułu ubezpieczenia chorobowego w kwocie 19.862,30 zł oraz odsetek w kwocie 23.698,44 zł. Odwołanie od powyższej decyzji zostało oddalone przez Sąd Rejonowy. […]

Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych pracownika

Pracodawca zatrudniając pracownika może wynagradzać go różnego rodzaju benefitami. Obok comiesięcznej wypłaty może mu na przykład udostępnić samochód służbowy do celów prywatnych. Oznacza to, że pracownik będzie mógł wykorzystywać samochód służbowy nie tylko do realizacji zadań służbowych, ale również do własnych celów prywatnych. Niemniej jednak w takiej sytuacji pracodawca będzie […]

Zmiana składki wypadkowej od kwietnia

1 kwietnia 2018 roku zmieniają się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tymi zmianami dla większości płatników będzie się to wiązało z obniżką składki. Jednakże dla czterech grup działalności składka wzrośnie. Projekt zmian jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. Wzrost składek dla czterech grup Cztery […]

Zmiany w prowadzeniu akt pracowniczych

13 lutego 2018 roku została ogłoszona ustawa, której zadaniem jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również umożliwia jej elektronizację. Pojawiła się również zasada nakazująca pracodawcom dokonywania wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe pracownika. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Archiwizacja skrócona o 40 lat Najważniejszą zmianą jest skrócenie […]

L4 od lipca tylko elektroniczne

Od 1 lipca 2018 roku znikną papierowe zwolnienia lekarskie. W tym dniu zostaną one całkowicie zastąpione przez e-ZLA – elektroniczne L4. Związane jest to ze zmianą ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Usprawnienie procedury Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że elektronizacja ma […]

Zatrudnianie opiekunki bez opłacania składek

Każda osoba chcąca zatrudnić opiekunkę do swojego dziecka powinna podpisać z nią umowę. Jest to o tyle korzystne, że składki finansuje budżet państwa. Dzięki temu niania otrzymuje pokrycie kosztów za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to równoznaczne z zabezpieczeniem na przyszłość. Zakład ubezpieczeń społecznych informuje, że Państwo finansuje składki po […]

Od lipca 2018 r. L4 tylko w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2018 roku znikną zwolnienia lekarskie w formie papierowej. Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą dokument ten będzie funkcjonował jedynie w wersji elektronicznej. Od zeszłego roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne L4. Podpisują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korzystając z profilu zaufanego ePUAP. Lekarze nie byli jednak przychylni temu […]

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dzięki zmianie płatnicy zamiast kilku przelewów wypełnią tylko jeden, co oznacza dla nich niższe koszty. Zmniejszy się też ilość błędów, ponieważ w nowym przelewie zrezygnowano z podawania danych identyfikacyjnych czy […]