Tag: zwolnienie grupowe

7 grudnia 2020
Odprawa pracownicza – komu przysługuje i w jakiej wysokości?
Kiedy pracownik może otrzymać świadczenie pieniężne w postaci odprawy pracowniczej? Od czego zależy wysokość odprawy pracowniczej?