Tag: zwrot podatku

Przedłużenie terminu zwrotu podatku

W przedmiotowej sprawie do organu wpłynęła deklaracja VAT-7 spółki za marzec 2013 r., z wykazaną kwotą różnicy podatku do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 72.166 zł w terminie 25 dni. W toku czynności sprawdzających organ ustalił, że spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na skupie i sprzedaży granulatu złota […]

Pracownicy Frontex w RP a zwrot podatku VAT

Nowe rozwiązania prawne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a agencją UE (Frontex). Dnia 4 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Regulacja prawna zapewni nowe możliwości przy zwrocie podatku od towarów i usług. Czym jest Frontex? Frontex jest niezależną agencją Unii Europejskiej, która została powołana do życia […]

Urząd skarbowy może rozliczyć PIT-37 za nas

Od 2018 roku nie będzie już możliwości rozliczenia PIT za pośrednictwem pracodawcy. Nadal jednak pomocą będzie nam służyć urząd skarbowy. Wystarczy złożyć formularz PIT-WZ. W ciągu 5 dni roboczych nasza deklaracja zostanie sporządzona przez pracownika urzędu. PIT-WZ może złożyć każda osoba fizyczna. Niezależnie od tego, czy chce się rozliczać indywidualnie, ze […]