Tag: życie prywatne

10 sierpnia 2018
Prawo do poszanowania życia prywatnego osoby publicznej
Stosownie do art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Czy to samo prawo działa odnośnie osób publicznych. Dowiedz się więcej na temat sprawy Rubio Dosamantes.