Taryfikator punktów karnych 2018

Za wykroczenia drogowe, oprócz mandatu, policjant może również nałożyć na kierującego punkty karne. Zobacz, ile punktów grozi Ci za poszczególne wykroczenia.

Czyny o charakterze szczególnym

 1. Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 pkt
 2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa: 6 pkt
 3. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt
 4. Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt
 5. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 pkt
 6. Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 6 pkt

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 1. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 pkt
 2. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt
 3. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych: 10 pkt
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 pkt
 5. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia: 10 pkt
 6. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 pkt
 7. Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 pkt

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 1. Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 pkt
 2. Niezastosowanie się do:
  • sygnałów świetlnych: 6 pkt
  • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 pkt
  • sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 pkt
 3. Niestosowanie się do znaków:
  • B-2 "zakaz wjazdu": 5 pkt
  • B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach": 5 pkt
  • B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo": 5 pkt
  • C-1 do C-12 "nakaz jazdy ...": 5 pkt
  • F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 pkt
  • P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa: 5 pkt
  • P-4 "linia podwójna ciągła": 5 pkt
  • B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka: 4 pkt
  • B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ...": 3 pkt
  • B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ...": 2 pkt
 4. Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 pkt
 5. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop": 2 pkt
 6. Niestosowanie się do znaków:
  • D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29: 5 pkt
  • P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej ” albo P- 20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D- 18a lub D-18b: 5 pkt

Skrzyżowania lub inne miejsca przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy

 1. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  • na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej: 6 pkt
  • na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu: 6 pkt
  • pojazdom szynowym: 6 pkt
  • rowerzystom: 6 pkt
  • podczas zmiany pasa ruchu: 5 pkt
  • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze: 5 pkt
  • podczas włączania się do ruchu: 5 pkt
  • podczas cofania: 4 pkt
 2. Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 pkt
 3. Naruszenie zakazu zawracania: 5 pkt
 4. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 pkt

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 1. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  • powyżej 50 km/h: 10 pkt
  • od 41 do 50 km/h: 8 pkt
  • od 31 do 40 km/h: 6 pkt
  • od 21 do 30 km/h: 4 pkt
  • od 11 do 20 km/h: 2 pkt
 2. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 pkt

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 1. Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 pkt
 2. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 pkt
 3. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt
  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 pkt
  • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 pkt
  • na skrzyżowaniach: 5 pkt
  • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt
  • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt
 4. Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania": 5 pkt
 5. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt
 6. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 pkt

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 1. Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
  • od zmierzchu do świtu: 4 pkt
  • w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 pkt
  • w okresie od świtu do zmierzchu: 2 pkt
  • w tunelu, niezależnie od pory doby: 4 pkt
 2. Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
  • przednich: 2 pkt
  • tylnych: 2 pkt
 3. Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 pkt
 4. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 pkt

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 1. Naruszenie zakazu cofania:
  • na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 pkt
  • w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 pkt
 2. Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 pkt
 3. Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 pkt
 4. Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 pkt
 5. Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 pkt
 6. Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolnopomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 pkt
 7. Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej": 2 pkt
 8. Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem: 2 pkt
 9. Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 pkt
 10. Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 pkt
 11. Naruszenie zakazu:
  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 4 pkt
  • wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 4 pkt
 12. Naruszenie przez kierującego zakazu:
  • wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2 pkt
 13. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 pkt
 14. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 1 pkt
 15. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 pkt
 16. Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu: 5 pkt

Przewóz osób

 1. Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 pkt
 2. Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 pkt
 3. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
  • kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 pkt
  • kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 4. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
  • kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 pkt
  • kierującego innym pojazdem: 1 pkt
 5. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  • 1 osobę: 1 pkt
  • 2 osoby: 2 pkt
  • 3 osoby: 3 pkt
  • 4 osoby: 4 pkt
  • 5 osób: 5 pkt
  • 6 osób: 6 pkt
  • 7 osób: 7 pkt
  • 8 osób: 8 pkt
  • 9 osób: 9 pkt
  • 10 osób lub więcej: 10 pkt
 6. Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
  • liczba osób przekracza 5: 3 pkt
  • osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 pkt
 7. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05, C07–C16, C17 i C18: 2 pkt
 8. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E05: 2 pkt