Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

TSUE: Nie każdy internetowy sprzedawca jest przedsiębiorcą

Spis treści
rozwiń spis treści

Chyba każdy choć raz w życiu kupił jakąś rzecz przez Internet. Większość osób występowało również w roli sprzedającego. Działo się to najczęściej za pośrednictwem bardzo popularnych portali aukcyjnych. Wzmożona w ostatnim czasie aktywność urzędników kontroli skarbowej powoduje, że część wystawiających swoje towary obawia się bycia zakwalifikowanym jako przedsiębiorca. Jeśli tak by się stało, sprzedaż zostałaby objęta podatkiem dochodowym. Czy stres w tym przypadku jest uzasadniony?

Nowa ustawa – nowa definicja

Podstawowa definicja przedsiębiorcy znajduje się w stosunkowo nowej ustawie – Prawo przedsiębiorców. W jej art. 4 ust. 1 czytamy, że: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza to z kolei zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3). Na pierwszy plan wysuwają się dwie przesłanki uznania danej działalności za gospodarczą:

  • jej zorganizowany charakter,
  • ciągłość podejmowanych zachowań.

Krótko mówiąc, za przedsiębiorcę zostanie uznana osoba, która działa w sposób usystematyzowany i w ramach jakiejś struktury. W Internecie tak zostanie określony ten, który ma swoją stronę i wystawia wiele przedmiotów na aukcjach przez dłuższy czas. Taka osoba posiada najczęściej służbowy adres e-mail lub korzysta z jakiejś przyciągającej uwagę nazwy. Poza siecią o zorganizowanym charakterze o takiej działalności może świadczyć – przykładowo – posiadanie biura.  Podejrzane stanie się również zatrudnianie chociażby jednej osoby do pomocy czy wysyłanie sprzedanych rzeczy w firmowym pudełku.

Oczywiście istnieją w praktyce przypadki, w których osoba nieposiadająca żadnej konkretnej struktury swojej działalności zostanie uznana za przedsiębiorcę. Dzieje się tak, jeśli ktoś wykaże, że jedyną jej motywacją jest możliwość uzyskania zarobku. Nie będzie to zatem – przykładowo – pozbycie się niechcianych rzeczy. Kiedy więc ktoś kupuje towar tanio, tylko w celu sprzedania go za wyższą cenę i robi to systematycznie, jest duża szansa, że organy administracji będą traktować go jako przedsiębiorcę.

TSUE o internetowych sprzedawcach

Osoby sprzedające jedynie kilka rzeczy czy tworzące aukcje zaledwie kilka razy w roku nie powinny się więc niczego obawiać. Takie stanowisko zdaje się pośrednio potwierdzać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dniu 4 października 2018 roku poznaliśmy orzeczenie w sprawie Eveliny Kamenovej. Kobieta sprzedawała przez Internet pod pseudonimem „eveto-ZZ”. Przypadek ten trafił na unijną wokandę. Stało się to na skutek zadania przez sąd administracyjny w bułgarskiej Warnie pytania prejudycjalnego. Zażądał on rozstrzygnięcia, czy osoba, która publikuje na stronie internetowej względnie dużą liczbę ogłoszeń sprzedaży przedmiotów o znacznej wartości, może być zakwalifikowana jako „przedsiębiorca” w rozumieniu dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych. Definicja przedsiębiorcy na kanwie tego aktu prawnego jest zasadniczo praktycznie tożsama z funkcjonującą w prawie polskim.

TSUE nie odpowiedział wprost. Nie rozstrzyga on bowiem konkretnych spraw. To nie jest jego zadanie. Przedstawił jedynie swoje dyrektywy. Powinny one znaleźć zastosowanie w późniejszej praktyce prawnej.  Wskazał dość enigmatycznie, że osoba fizyczna, która publikuje na stronie internetowej jednocześnie określoną liczbę ogłoszeń oferujących do sprzedaży produkty nowe i używane, powinna zostać zakwalifikowana jako „przedsiębiorca” wyłącznie, gdy działa ona w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.

Z powyższego z całą pewnością wynika brak możliwości zastosowania jakiegokolwiek domniemania bycia przedsiębiorcą w stosunku do osoby sprzedającej przedmioty w sieci. Co do zasady działa ona jako „zwykła” osoba fizyczna – konsument. Dopiero ustalenie, że sprzedaż dokonuje się w związku z prowadzeniem pewnego profesjonalnego rodzaju działalności, daje podstawy do określenia zbywcy mianem przedsiębiorcy.

 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career