Ubytek słuchu nie będzie przeszkodą aby uzyskać prawo jazdy C1 lub C

28 września 2018
hello world!

Ubytek słuchu niedługo nie będzie przeszkodą do uzyskania prawa jazdy na samochody ciężarowe. Jest to jedna z nowości w projekcie Ministra Zdrowia dotycząca badań lekarskich osób, które starają się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Według nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami osoby głuche lub niedosłyszące będą mogły po upływie dwóch lat od otrzymania prawa jazdy na samochody osobowe ubiegać się o prawo jazdy kategorii C oraz C1.

Szczegółowe ustalenia w sprawie badań lekarskich

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Projekt określa szczegółowe warunki, a także tryb przeprowadzania badań lekarskich. Szczególnie został określony zakres konsultacji u lekarzy specjalistów, badań lekarskich, badań pomocniczych diagnostycznych. Ponadto w projekcie zostały określone jednostki uprawnione do przeprowadzania wszystkich badań. Resort zdrowia informuje, że nowe rozporządzenie jest wynikiem obowiązku dostosowania przepisów do nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

Są jednak pewne wyjątki

Podstawową zmianą, którą wprowadza projekt jest adnotacja, że całkowity lub częściowy ubytek słuchu nie jest przeszkodą zdrowotną do uzyskania prawa do kierowania pojazdami ani przesłanką do jego cofnięcia. Należy zwrócić uwagę, że są jednak pewne wyjątki. Osoba głucha lub z częściowym ubytkiem słuchu nie będzie mogła starać się o prawo jazdy na autobus (kat. D1 lub D). Osoba, która nie posiada prawa jazdy na samochody osobowe (kat. B) lub posiadająca je krócej niż 2 lata również nie będzie mogła starać się o prawo jazdy kat. C1 lub C. Kolejnym wyjątkiem zawartym w nowelizacji ustawy jest cofnięcie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C1 osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia utraciła słuch w stopniu uniemożliwiającym jej rozumienie mowy z odległości jednego metra, w tym przy zastosowaniu aparatów słuchowych lub implantów słuchowych – przez okres roku od tego zdarzenia.

Projekt ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu

Przewidywany termin wejścia w życie projektu rozporządzenia planowany jest na dzień 1 października 2018 roku. Ministerstwo zdrowia informuje, że rozporządzenie powinno wejść w życie dnia następnego po ogłoszeniu. Resort zaznacza, że umożliwi ono uprawnionemu lekarzowi przeprowadzenie badania lekarskiego w zakresie dokonania oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, dotyczącego narządu słuchu.

chevron-down
Copy link