Umowa kredytowa ważna, klauzule indeksacyjne niedozwolone

W wyroku z dnia 11 września 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli sygn. akt II C 2057/16 orzekł w sprawie ważności umowy kredytowej.

Umowa ta zawierała postanowienia w postaci tak zwanych klauzul indeksacyjnych. Sąd uznał umowę kredytu za ważną. Zakwestionowane zostało jednak stosowanie klauzul.

Stanowisko Sądu

Zdaniem  Sądu kredyt jest kredytem złotówkowym oprocentowanym w oparciu o stawkę LIBOR. Zarządził on zwrot nadpłaty wynikającej z pobranych kwot w związku ze stosowaniem klauzul indeksacyjnych, a uczciwym oprocentowaniem kredytu.

Warto czekać na publikację uzasadnienia, ponieważ może zawierać bardzo interesujący wywód Sądu.