Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Umowa pożyczki – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Spis treści
rozwiń spis treści

Umowa pożyczki jest jedną z najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym. Umowę tę definiują przepisy kodeksu cywilnego. Umowa pożyczki jest umową, w której pożyczkodawca oddaje dane dobro (pieniądze lub rzecz) pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca natomiast zobowiązuje się do oddania dobra po upływie czasu określonego w umowie.

Umowa pożyczki nie musi być sporządzona na piśmie, nie ma takiego przymusu. Należy jednak pamiętać, że w celach dowodowych umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł, powinna być zawarta na piśmie. Warto również wiedzieć, jak wygląda odpowiednio sporządzony dokument. W tym artykule dowiesz się, jakie elementy powinna zawierać poprawnie przygotowana umowa pożyczki.

Umowa pożyczki – strony umowy

Pożyczkodawca i pożyczkobiorca, czyli strony umowy są podstawowym elementem umowy pożyczki. W umowie powinno być jasno określone, kto bierze udział w operacji oraz jaką rolę w niej pełni. W celu określenia stron umowy potrzebne są dane z dowodów osobistych. Jeżeli w roli pożyczkodawcy występuje przedsiębiorstwo, którego przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek, należy podać pełną nazwę firmy. Równie ważne są tutaj takie dane jak: adres, NIP, KRS oraz REGON.

Termin i warunki zwrotu

W tym punkcie powinna się pojawić dokładna data zwrotu pożyczki. Oprócz daty zwrotu powinny również zostać przedstawione zasady zwrotu (gotówką czy przelewem) oraz czy zwrot będzie ratalny, czy jednorazowy (w dniu zakończenia umowy). Należy również mieć na uwadze, że zwrot pożyczki może się odbyć w inny sposób. Ważne jednak, by umowa szczegółowo definiowała ten sposób.

Koszt udzielonej pożyczki

Pożyczka może, lecz nie musi, być oprocentowana. O tym decyduje pożyczkodawca. Z pożyczkami nieoprocentowanymi można spotkać się głównie w przypadku pożyczek od rodziny. Gdy pożyczka przewiduje dodatkowe koszty (prowizje, odsetki), umowa musi dokładnie określać, jakie koszty poniesie pożyczkobiorca.

Umowa pożyczki – odstąpienie od umowy

Zgodnie z polskim prawem, po podpisaniu umowy pożyczkobiorca ma 14 dni na odstąpienie od niej, bez podawania konkretnego powodu. W umowie powinno być określone, jak można dokonać takiego odstąpienia np. czas zwrotu przedmiotu umowy lub w jakiej formie pożyczkobiorca powinien powiadomić pożyczkodawcę o odstąpieniu od umowy.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Pożyczkodawca również ma prawo do wypowiedzenia umowy. Dzieje się to najczęściej z powodu nie spełniania warunków umowy przez pożyczkobiorcę. W umowie pożyczki powinny być zawarte możliwości wypowiedzenia umowy.

W umowach pożyczki nierzadko występuje również przedmiot umowy (mimo, że pożyczka nie musi mieć określonego celu). Zdarza się również, że pożyczkodawca wymaga od pożyczkobiorcy jakiejś formy zabezpieczenia pożyczki. Umowa pożyczki może zawierać również konsekwencje nieterminowych płatności. Reklamacja i przedłużenie umowy pożyczki są również częstymi elementami pojawiającymi się w tego typu dokumentach.

 

Potrzebujesz wzoru umowy pożyczki? Możesz zupełnie bezpłatnie i bez pomocy prawnika stworzyć ją w naszym Generatorze Umów.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career