Polskie usługi online w Unii Europejskiej.

30 marca 2018
hello world!

Nowe rozporządzenie UE pozwoli Europejczykom posiadać dostęp do wykupionej treści (usługa online) na całym terytorium wspólnoty. Jest to równoznaczne z tym, że obywatel Polski posiadający abonament nabyty w RP może korzystać z niego również we wszystkich częściach Unii Europejskiej.

Jedna usługa, wiele miejsc by z niej korzystać

Już od 1 kwietnia 2018 roku każda osoba podróżująca po krajach UE uzyska w każdym z tych miejsc możliwość dostępu do pakietów telewizyjnych, transmisji, gier, a także e-booków i audiobooków. Zasady obowiązują zarówno płatnych dostawców jak i tych udostępniających treść bezpłatnie. Z ważniejszych rzeczy, które zainteresują wspomnianego usługodawcę jest to, że zniesiony zostanie obowiązek posiadania konkretnej licencji. Zezwolenie było konieczne, by przekazywać treści do innego państwa członkowskiego.

Rozporządzenie unijne obejmuje każdą sytuację, w której abonent przebywa za granicą czasowo. Akt prawny nie ustanawia konkretnych limitów w stosowaniu przenoszenia, jeżeli mowa jest o przebywaniu w innym ale nadal znajdującym się na terenie UE kraju.

Dostawca zweryfikuje gdzie jest abonent

Każdy przedsiębiorca zajmujący się udostępnianiem treści, którego obejmuje rozporządzenie będzie mógł dokonać weryfikacji pobytu abonenta. Akt prawny UE w celu ochrony prywatności każdego z obywateli ograniczył wspomnianą ingerencję. Określone zostały konkretnie, jakie środki weryfikacyjne mogą zostać przeprowadzone i są to m. in:

  1. Szczegóły płatności;
  2. Opłaty licencyjne;
  3. Istnienie umowy na korzystanie z telefonu lub internetu;
  4. Adres IP;
  5. Adres zamieszkania abonenta zawarty w oświadczeniu.

Jeżeli chodzi o dostawców świadczących usługi bezpłatnie mają oni wolny wybór w stosunku do nowego rozporządzenia. Ze względu na charakter ich działalności to od ich decyzji zależy, czy dostosują się do tych zmian prawnych.

Zmiany u nadawców publicznych

Każda z usług świadczonych online przez nadawców publicznych, które miałyby zostać objęte nowym rozporządzeniem musi spełnić następujące warunki:

  1. Konsumenci muszą mieć dostęp do usług na wielu różnych urządzeniach (np. smartfon, komputer), bez ograniczeń do konkretnej infrastruktury (usługa może odbierać na wielu platformach);
  2. Programy tv muszą być udostępnione dla abonenta ze względu na jego miejsce zamieszkania, który weryfikuje dostawca;
  3. Określenie czy usługi świadczone są płatnie, czy dobrowolnie i bezpłatnie

Ważne: Nowe rozporządzanie nie wprowadza dodatkowych kosztów związanych z rozszerzeniem usługi.

chevron-down
Copy link