Prezydent podpisał ustawę o kosztach komorniczych

3 kwietnia 2018
hello world!

Prezydent podpisał ustawę o kosztach komorniczych. Określa ona zasady ponoszenia tych kosztów oraz tryb postępowania w sprawach ich dotyczących. Celem ustawy jest wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji sądowej oraz przyjęcie rozwiązań motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi - informuje Kancelaria Prezydenta.

Ustawa o kosztach komorniczych z 28 lutego oraz ustawa o komornikach sądowych z 22 marca zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Jak dodano, "ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. reguluje wysokość kosztów komorniczych, określa zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów. Celem ustawy jest wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji sądowej oraz przyjęcie rozwiązań motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi".

Niższe opłaty komornicze

"Szacuje się, że średnia opłata komornicza wynosi obecnie około 12,5 proc. wyegzekwowanej kwoty, a w niektórych kancelariach sięga 15 proc. Po wejściu w życie tej ustawy średnia opłata spadnie do 10 proc., a w niektórych przypadkach do 3 proc. (jeżeli spłata długu nastąpi w ciągu miesiąca od powiadomienia o wszczęciu egzekucji)" - poinformowano.

Przypomniano również, że "koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, poniesione w toku prowadzonego przez niego postępowania, oraz opłaty komornicze. Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych powinno zawierać szczegółowe wyliczenie kosztów wraz z dokładnym określeniem sposobu ich wyliczenia".

Utrzymanie podziału kosztów na opłaty i wydatki

Kancelaria prezydenta informuje ponadto, że "ustawa utrzymuje tradycyjny podział kosztów na opłaty i wydatki. Dokonuje też podziału opłat na stosunkowe i stałe. W zakresie trybu pobierania opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych utrzymano dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którym opłatę egzekucyjną komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości tego świadczenia".

Przyjęto natomiast nową zasadę określenia wysokości opłat:

  • minimalnych
  • maksymalnych
  • stałych

w sposób kwotowy. Do tej pory odniesieniem była wysokość wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednym z podstawowych założeń ustawy jest jednoznaczne określenie, że opłata egzekucyjna ma, co do zasady, stałą wysokość określoną jako 10 proc. egzekwowanego roszczenia.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

chevron-down
Copy link