Czy cała Polska stanie się Specjalną Strefą Ekonomiczną?

1 czerwca 2018
hello world!

Rządowy projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji został przyjęty przez Senat bez poprawek w dniu 16 maja 2018 roku. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta RP.

Specjalne Strefy Ekonomiczne - czym są?

Istniejące obecnie Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010). Głównym celem utworzenia SSE było pobudzenie inwestycji i likwidacja wysokiego bezrobocia strukturalnego. Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary w Polsce, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na szczególnych, preferencyjnych warunkach. Cechą charakterystyczną SSE jest ograniczenie dostępności zachęt wyłącznie do określonych terenów kraju. Kluczową zachętą w formie pomocy publicznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Obecnie w Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, które mają funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku. Szacuje się, że SSE przyciągnęły inwestycje warte blisko 112 mld złotych, które wygenerowały 312 tys. miejsc pracy.

Specjalne Strefy Ekonomiczne - potrzebne modyfikacje 

Jak wskazało Ministerstwo Rozwoju i Finansów (wnioskodawca projektu), dotychczasowe funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych wymagało wprowadzenia zmian, głównie ze względu na skomplikowaną i długotrwałą procedurę włączania nowych terenów w granice stref nie uwzględniającą spójności terytorialnej. Ponadto podkreślono problematykę związaną z ograniczeniem czasowym funkcjonowania stref. Co więcej, zdaniem wnioskodawcy, strefy okazały się niewystarczającym instrumentem oddziaływania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a zasady wsparcia są mniej atrakcyjne na tle zagranicznej konkurencji.

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Przede wszystkim projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji zrywa z zasadą terytorialność Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nowe przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Tak więc, przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie będą musiały przenosić się do stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Ponadto preferencje podatkowe będą uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Preferowane będą firmy, które chcą inwestować w rejonach o najwyższym bezrobociu, w szczególności w małych i średnich miastach tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Również istotny będzie wpływ przedsięwzięcia na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a tym samym na rozwój gospodarczy Polski.

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji nie wprowadza zmian w nabytych prawach dla inwestycji, które działają obecnie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej w połowie czerwca.

chevron-down
Copy link