Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Alimenty i kontakt z dzieckiem – nowy projekt

Spis treści
rozwiń spis treści

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem i niepłacenie alimentów ma skutkować nałożeniem kary. Zgodnie z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości za ww. sytuacje grozić może zarówno grzywna, jak i ograniczenie wolności. Zdaniem resortu powinny zostać również wprowadzone alimenty natychmiastowe. Ma stać się to gwarancją bezpieczeństwa dla dzieci, przed i po rozwodzie.

Dobro dziecka – większa ochrona

Nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje zmianę dwóch ustaw. Chodzi o Kodeks Karny (KK), a także o Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO). Głównym celem zmian aktów prawnych ma być ochrona dzieci w trakcie trwania rozwodu, jak i po jego realizacji. Pomóc temu mają m. in.: zwiększenie opieki naprzemiennej i zagwarantowanie natychmiastowych alimentów.

Resort Sprawiedliwości podkreśla, że zagrożenie dla dziecka może wystąpić również w sytuacji, kiedy jeden z rodziców utrudnia kontakty drugiemu. To samo tyczy się stwarzania problemów przy sprawowaniu opieki naprzemiennej. Zmiany w ustawach mają doprowadzić do tego, że powyższe czyny staną się przestępstwem. Każdy, kto się ich dopuści ma liczyć się z karą grzywny lub ograniczenia wolności. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości nie ma sensu i zasadności pozbawianie wolności takiego rodzica, a ww. kary mają okazać się wystarczające.

Ściganie na wniosek

Ściganie przestępstw przedstawionych w projekcie ma następować na wniosek pokrzywdzonej osoby. Skarżony rodzic może uniknąć kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania (w charakterze podejrzanego) podejmie się wykonania orzeczenia lub ugody. Zdaniem MS „rozwiązanie to powinno w znacznie większym, niż obecnie zakresie, wymusić na stronie zobowiązanej wykonywanie orzeczeń, poszukiwanie porozumienia ze stroną uprawnioną oraz współpracę stron.”

Alimenty natychmiastowe

Zgodnie z założeniem projektu ma wejść w życie instytucja natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych. Celem zmiany ma być uniknięcie „długiego i żmudnego procesu” przy równoczesnym uniknięciu zamknięcia możliwości starania się o wyższe kwoty alimentacyjne w postępowaniu zwykłym.

Ważne: Wysokość ww. świadczenia określona miałaby być na podstawie algorytmu, który m. in. uwzględnia minimalne zarobki prognozowane na rok kolejny. Wysokość kwoty ma być aktualizowana co roku. Od kwoty bazowej obliczona miałaby zostać kwota ww. alimentów. Jest to:

  1. 50% na pierwsze dziecko;
  2. 45,75% na każde z dwójki dzieci;
  3. 41,5% przy trójce dzieci;
  4. 37,25% przy czwórce dzieci;
  5. 33% przy piątce dzieci.

Projekt nie przewiduje różnicowania kwot ze względu na wiek dziecka. Świadczenie ma wygasnąć z mocy prawa z chwilą ukończenia 25 roku życia dziecka.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career