Walka z ”reklamówką”

Idąc na zakupy, bez namysłu korzystamy z foliowych toreb, które ani nie są praktyczne, ani też nie reklamują nic ważnego. Jednak ogrom spustoszenia, jakie niesie za sobą używanie tych toreb, jest tak ogromny dla środowiska, że trudno go nawet oszacować.

Foliowy śmieć jest wszechobecny. Komisja Europejska opracowując strategię ograniczania ilości plastikowych odpadów, wprowadza od 1 stycznia 2018r. nowe przepisy, których celem jest całkowita likwidacja nieodpłatnej torby plastikowej.

Efekt zmian: opłata recyklingowa

Wprowadzona zostanie tak  zwana opłata recyklingowa, która będzie doliczana do obowiązującej już ceny torby, albo będzie ceną podstawową. Maksymalna stawka opłaty ma wynosić około 1 zł. W projekcie nowelizacji ustawy o opakowaniach Ministerstwo Środowiska przewiduje opłatę recyklingową w wysokości 20 gr za torebkę.

By ocalić naturalne środowisko

Wpływy z tych opłat mają trafić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). W Kenii kara za wywóz torby foliowej na terytorium tego państwa wynosi nawet 40 tys. dolarów. Patrząc na ogrom spustoszenia środowiska, podjęcie drastycznych kroków wydaje się konieczne.