Twoje dziecko znajduje się pod opieką innych? Chcesz je odzyskać na święta? Sporządź odpowiedni wniosek!

14 grudnia 2018
hello world!

Życie układa różne scenariusze. Nie w każdym z nich widnieje życiorys pełnej, szczęśliwej rodziny. Zdarza się i tak, że dziecko musi zostać przekazane do placówki wychowawczej. Mowa tu najczęściej o "Domach Dziecka" lub zakładach poprawczych. Może też się znaleźć w rodzinie zastępczej. W okresie świąt mimo wielu trudności, problemów i nieporozumień wiele rodzin chcę spróbować zebrać swoich członków w jedno miejsce. Dziecko musi otrzymać zgodę na opuszczenie wspomnianych instytucji.  W tym celu rodzic musi złożyć wniosek o urlopowanie dziecka. Czym on jest? Jak go sporządzić?

Wniosek o urlopowanie dziecka - czym jest?

Ten dokument to nic innego jak prośba składana do sądu w celu otrzymania zgody na zabranie dziecka do siebie. Takie wnioski składane są najczęściej w okresie świąt typowo rodzinnych takich, jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Placówki sądowe otrzymują również takie pisma w okresach ferii zimowych i wakacji.

W ostatnim czasie zdarzyła się sytuacja, która może utrudnić dzieciom znaleźć się w rodzinnych domach w czasie świąt. Mowa o proteście pracowników sądowych. W tym miejscu warto odłożyć na bok powiązanie cierpienia dzieci z odbywającym się protestem, ponieważ wniosek o urlopowanie dziecka można złożyć w każdym momencie, wskazując konkretny termin jego zrealizowania.

Wspomniany przykład ma dać jedynie do zrozumienia, że odpowiedzialny rodzic powinien z wyprzedzeniem planować spotkania rodzinne, ponieważ instytucje sądowe z reguły w ciągu roku mogą sprawniej działać niż w czasie przedświątecznym, kiedy takie wnioski dostarczane są w ilościach hurtowych.

Wniosek o urlopowanie dziecka - gdzie złożyć?

Wniosek o urlopowanie dziecka należy składać zawsze do sądu rodzinnego, który ustanowił miejsce zamieszkania dziecka. Takimi sądami są te placówki, który przekazały dziecko do sierocińca, zakładu poprawczego, czy też rodziny zastępczej.

Wniosek o urlopowanie dziecka - jak napisać?

Jest to jeden z najprostszych dokumentów, jaki można sporządzić. Tym bardziej zachęcamy rodziców, by dokonywali jego złożenia we wcześniejszych terminach. Wracając do sporządzenia wniosku:

  • określić miejscowość i datę;
  • podać własne imię i nazwisko, a także stopień pokrewieństwa;
  • należy wskazać dokładny adres zamieszkania;
  • obowiązkowo określić sąd, do którego się zwracamy;
  • nie można zapomnieć o sygnaturze akt dokumentów, na mocy których dziecko znalazło się np. w rodzinie zastępczej.

W dalszej części już pozostaje nam tylko uzasadnić swój wniosek o urlopowanie dziecka, a także pisemnie zobowiązać się do:

  • terminowych powrotów dziecka;
  • wzięcia całkowitej odpowiedzialności za dziecko;
  • zapewnienia dziecku opieki wychowawczej i materialnej;
  • pokrycia kosztów podróży dziecka.

Nie zapominajmy też o podpisie.

Podsumowując. Nie zwlekajmy do ostatniego dnia. Dla tego dziecka okres świąt może okazać się magicznym czasem spędzonym z rodziną. Nie warto tego niszczyć przez własną nieodpowiedzialność i odkładanie obowiązku złożenia wniosku na ostatnią chwilę. Nigdy nie wiadomo, co może się stać.

chevron-down
Copy link