Wolne stanowiska w SN - Prezydent ogłasza kolejny nabór

16 sierpnia 2018
hello world!

Pojawiły się kolejne wolne miejsca na stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało informacje o nowym obwieszczeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy 11 etatów i nie obejmuje żadnego z tych, które zajmują 65-letni sędziowie.

3 izby z wolnymi stanowiskami

Obwieszczenie prezydenckie zaznacza, że sprawa dotyczy jedynie etatów jedynie w 3 izbach Sądu Najwyższego. Są to:

  • Izba Cywilna - 4 wolne stanowiska;
  • Izba Karna - 3 wolne stanowiska;
  • Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 4 wolne stanowiska.

Jest to już drugi nabór od momentu, kiedy w życie weszła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Akt prawny działa w Polsce od dnia 3 kwietnia 2017 roku. Poprzedni etap powoływania nowych sędziów obejmował 4 raz więcej stanowisk. Ponad 200 kandydatów wyraziło chęć na zajęcie jednego z 44 wolnych miejsc. W późniejszym czasie kilkanaście osób zrezygnowało z ubiegania się o ww. miejsca. W poprzednim obwieszczeniu sprawa dotyczyła Izb takich, jak:

  • Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 20 wolnych stanowisk;
  • Izba Dyscyplinarna - 16 wolnych stanowisk;
  • Izba cywilna - 7 wolnych stanowisk;
  • Izba Karna - 1 wolne stanowisko.

Jak będzie wyglądać skład Sądu Najwyższego?

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym informuje, że w SN orzekać będzie 120 sędziów. Dwa ogłoszone nabory mają za zadanie zapełnić 55 wolnych stanowisk. Przed zmianą aktu prawnego w składzie ww. organu sądowniczego znajdowało się 73 sędziów. 27 z nich znajdowało się w wieku, który po aktualizacji prawa obligował do przejścia w stan spoczynku. Chodzi o te osoby, które ukończyły 65 rok życia.

11 z 27 sędziów zdecydowało się na akceptację nowelizacji i przeszło na emeryturę. 16 pozostałych nie zgodziło się ze zmianami i złożyli oświadczenia woli potwierdzające ich chęć dalszego orzekania. W ich sprawie zadecydować ma Prezydent po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Na dzień dzisiejszy KRS wydał ich 12, w tym 5 pozytywnych i 7 negatywnych. 

Ważne: Drugie obwieszczenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dot. naboru na stanowiska sędziego SN nie obejmuje stanowisk sędziów, w których sprawie toczy się spór. Chodzi o te osoby, które z racji wieku zgodnie z ustawą powinni przejść w stan spoczynku, jednak nie wyrażają takiej zgody.

chevron-down
Copy link