Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy branżowej — nowe kody PKD

21 kwietnia 2021
hello world!

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorców przewiduje nowelizacja rozporządzenia przyjęta w piątek przez Radę Ministrów. Nowelizacja rozporządzenia pomocowego wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji. Regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą zaś obowiązywać od 4 maja 2021 r. Jakie firmy mogą otrzymać wsparcie?

Wsparcie dla firm

Do firm ma trafić wsparcie w wysokości 10 mld zł, które będzie wypłacone za marzec i kwiecień. Pomoc rządu skierowano do firm szczególnie mocno dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 przewiduje cztery instrumenty pomocy. Są to:

 1. zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia natomiast składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 2. dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące; obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
 3. świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł; w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,
 4. dotacja do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Kto może liczyć na wsparcie? – nowe kody PKD

Oprócz dotychczasowych branż na wsparcie mogą liczyć kolejne. Mowa m.in. o salonach kosmetycznych, fryzjerskich, sklepach meblowych, budowlanych. Oprócz tego na wsparcie mogą liczyć także sklepy prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego. Listę branż objętych wsparciem uzupełniono łącznie o 17 nowych. Pomoc wprowadzana nowelizacją rozporządzenia pomocowego obejmie więc w sumie 63 kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 17 nowych kodów PKD, które otrzymają wsparcie, to:

 1. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 2. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 3. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 4. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 5. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 6. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 7. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 8. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 9. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 10. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 11. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 12. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 13. 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski,
 14. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 15. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 16. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne,
 17. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wnioski o pomoc

O pomoc będzie można się ubiegać od 26 kwietnia. Wsparcie otrzymać mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. Ocena, w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości. Tym samym pomoc trafi do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności. Ponadto przedsiębiorcy muszą wykazać 40% spadek przychodów (chodzi o przychód z działalności gospodarczej) uzyskany – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Czytaj również: Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw

chevron-down
Copy link
Powered by Social Snap