Pomoc dla zadłużonych rolników - rząd przyjął program wsparcia

7 czerwca 2018
hello world!

Państwo szykuje pomoc dla ok. 2 tys. producentów rolnych. We wtorek 5 czerwca 2018 roku został przyjęty program wsparcia dla osób mających problem ze spłatą kredytów. Powodem komplikacji są szkody wywołane zjawiskami atmosferycznymi, a także kryzys na rynku.

Pomoc dla rolników - 4 formy

Z informacji udostępnionej przez banki kredytujące rolnictwo wynika, że prawie 2 tys. rolników ma problem z obsługą kredytów. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Centrum Informacyjnego Rządu, Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy. Dotyczy on restrukturyzacji zadłużenia osób prowadzących działalność rolniczą. Wsparcie dla rolników ma być kierowane minimum przez 3 lata przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia. Program wsparcia przewidział 4 formy pomocy. Są to:

  1. dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Warunkiem ma być trudna sytuacja ekonomiczna. Wsparcie finansowe będzie udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  2. udzielanie pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Tak jak powyżej wsparcie wyjdzie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  3. gwarancja spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, który udzieli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
  4. przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Zadłużenie przejmie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Co będzie podlegać restrukturyzacji?

Restrukturyzacji zadłużenia osób prowadzących działalność rolniczą podlegać będą długi o charakterze pieniężnym (powstałe w czasie i w związku z prowadzeniem ww. działalności), które obejmują kapitał i odsetki, jak również inne opłaty związane z obsługą tego zadłużenia.

Ważne: Przepisy wejdą w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Notyfikacja 3 programów pomocy w KE

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonana zostanie również notyfikacja w Komisji Europejskiej (KE). Będzie ona dotyczyć projektów trzech programów pomocy. W ich skład zaliczają się:

  1. pożyczki,
  2. preferencyjne kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,
  3. gwarancja spłaty tych kredytów.

Ważne: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie udzielać dopłaty do kredytu restrukturyzacyjnego oraz pożyczki po notyfikacji tych form pomocy w Komisji Europejskiej.

chevron-down
Copy link