Wycinanie drzew, a sprzedaż nieruchomości.

19 października 2017
hello world!

Nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody z 11 maja 2017 roku, która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku - w szczególności art. 83 a – 89 w/w Ustawy - wprowadziła istotne modyfikacje dotyczące wycinki drzew dokonywanej przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, nowelizacja ma umożliwiać weryfikację intencji osób fizycznych, które dokonują wycinki drzew.

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia inwestycyjnego ma nałożenie na właściciela nieruchomości obowiązku uiszczenia opłaty za wycinkę drzew, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę mającą związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przepis ten odnosi się do właściciela nieruchomości, a nie do osoby, która faktycznie dokonała wycinki. Znajduje to również zastosowanie do nabywcy nieruchomości na cele inwestycyjne, na której wcześniej została dokonana wycinka drzew.

Do czego odnosi się nowelizacja?

Znowelizowany przepis odnosi się jedynie do działalności gospodarczej związanej z budową określonego obiektu wymagającą wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Nie można tutaj zatem mówić o jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Z obowiązkiem uiszczenia opłat z tytułu wycinki drzew powinni  wobec tego liczyć się inwestorzy. Mowa o deweloperach, którzy nabyli nieruchomości od osób fizycznych i zamierzają wybudować na nich np. hale produkcyjne, budynki mieszkalne czy magazyny.

Z czym musi się liczyć nabywca?

Nabywca nieruchomości będzie się musiał liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty za wycięte wcześniej drzewa. Opłatę tę nałoży organ gminy, jeżeli w ciągu pięciu lat od dokonania oględzin nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę z zamiarem prowadzenia tam działalności gospodarczej (w miejscu, gdzie rosły wycięte drzewa).

Powinności nabywcy

Nabywca, jeszcze przed zakupem nieruchomości, powinien sprawdzić w urzędzie gminy, czy na działce prowadzona była wycinka drzew. Warto rozeznać się,  czy nie byłoby korzystniej wstrzymać się z inwestycją  przez kilka lat, by uniknąć w/w opłat. Mowa o okresie 5 lat, po tym czasie obowiązek opłaty przechodzi na nowego właściciela. Każda gmina jest zobowiązana do udzielania takich informacji. Przyszli nabywcy maja prawo ubiegać się o wgląd do protokołu z oględzin drzew zgłoszonych do wycinki. Na tej podstawie mają możliwość realnie ocenić, kiedy miała ona miejsce, jaki teren objęła i ile roślin zostało wyciętych. Należy pamiętać, że wprowadzona nowelizacja nie nakłada na sprzedającego żadnych obowiązków w zakresie informowania nabywcy o dokonanej uprzednio wycince drzew. W praktyce oznacza to, że nabywca nieruchomości poniesie ryzyko obowiązku wniesienia opłaty z tytułu usunięcia drzew dokonanego przez poprzedniego właściciela. Stanie się tak nawet w przypadku braku wiedzy o dokonanej wycince.

chevron-down
Copy link