Straż Marszałkowska - nowe dodatki do wynagrodzenia

6 czerwca 2018
/

Dodatki do wynagrodzenia dla strażnika sejmowego wyniosą 10% pensji. Ze względu na różnorodność podejmowanych zdań kwota procentowa może wzrosnąć lub być mniejsza. Premia przyznawana jest m. in. za konwojowanie, różne uciążliwości, a także opieka nad psem służbowym. Takie zmiany m. in wnoszą dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Wypłata z góry

Strażnik należący do Straży Marszałkowskiej otrzymuje uposażenie w terminach miesięcznych z góry. Wypłatę otrzymuje zawsze pierwszego dnia roboczego miesiąca. Każde inne należności wpływają na konto ww. pracownika w terminie 14 dni od dnia, w którym zostały spełnione warunki uzasadniające ich wypłatę. Wyjątkowo, jeżeli przepisy szczególne stanowią inaczej w sprawie ww. terminu może on ulec zmianie.

Jakie dodatki otrzyma pracownik SM?

Zgodnie z rozporządzeniem każdy z dodatków uzasadniony jest szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami w czasie pełnienia służby. Zgodnie z aktem prawnym wymienionych zostało sześć dodatków. Są to dodatki:

  • za wykonywanie zadań wymagających kwalifikacji kierowniczych;
  • za sprawowanie opieki nad psem służbowym;
  • za wykonywanie zadań reprezentacyjnych;
  • za wykonywanie zadań konwojowania wartości pieniężnych, mienia i dokumentów;
  • za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji rzecznika dyscyplinarnego;
  • za pełnienie służby w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Dodatek - 10% wypłaty i może wzrosnąć

W sytuacji, kiedy od funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej wymaga się wykonywania zadań o szczególnej dyspozycyjności jego dodatek do wynagrodzenia będzie wynosił 10% tego co dostaje miesięcznie. Taki sam taryfikator dotyczy pracownika, który podejmuje się zadania o wysokim stopniu złożoności lub takiego, które wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji.

W sytuacji, kiedy na barki funkcjonariusza spadnie kolejne zadanie o większym stopniu złożoności na zajmowanym stanowisku dodatek może zostać podwyższony. Analogicznie to samo dotyczy ww. pracownika, który otrzyma zadania o zwiększonej częstotliwości ich wykonywania.

Większa odpowiedzialność = większe wynagrodzenie

Uczestnictwo w ceremoniałach powitań i pożegnań podczas wizyt, a także asysta honorowa nie jest jedynym dodatkowym zajęciem straży marszałkowskiej. Często wymagane jest od pracownika posiadanie kwalifikacji kierowniczych, a także udział w konwoju (przewóz pieniędzy lub ważnych dokumentów) i pełnienie służby w uciążliwych warunkach. Strażnik Straży Marszałkowskiej zarabia 5 955 PLN brutto miesięcznie. Na rękę funkcjonariusz otrzymuje więc 4 216, 09 zł. Dzięki ww. dodatkom wypłata może wzrosnąć do ok. 600 zł.