Zaczął funkcjonować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Z dniem 1 października zaczął funkcjonować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Dz.U. 2016 poz. 862. Do rejestru będą wpisywani sprawcy najcięższych przestępstw. W szczególności gwałtów ze szczególnym okrucieństwem, gwałtu na dzieciach poniżej 15 roku życia, sprawcy działający w ramach tak zwanej recydywy, a także osoby skazane za pedofilię.

Rejestr złożony z dwóch części: publiczny i z ograniczonym dostępem

Rejestr będzie składał się z dwóch części, rejestru publicznego i rejestru z dostępem ograniczonym. Najgroźniejsi przestępcy trafią zarówno do rejestru publicznego jak i rejestru z dostępem ograniczonym. W rejestrze publicznym zamieszczane będą dane identyfikujące osobę, orzeczenie które zostało wydane, datę i miejsce popełnienia czynu, wizerunek twarzy, a nawet nazwę miejscowości, w której ta osoba przebywa. Rejestr publiczny będzie dostępny w internecie bez logowania i w całości jawny. Informacje z rejestru z dostępem ograniczonym będą trudniejsze do uzyskania, przewiduje się obowiązek wypełnienia formularzu i podpisu elektronicznego.