Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy

18 czerwca 2018
/

Powszechnie utarło się, że znany każdemu zakaz korzystania z telefonu komórkowego w trakcie jazdy obowiązuje tylko kierujących samochodami i dotyczy wyłącznie prowadzenia rozmowy ze słuchawką w ręku. Czy przepis o tym mówiący rzeczywiście dotyczy jedynie tej sytuacji?

Zakazy w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Dość obszerny katalog różnorakich zakazów nałożonych przez ustawodawcę na uczestników ruchu oraz inne osoby znajduje się w art. 45 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przykładowo, nie wolno pozostawiać na drodze przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu. Zabronione jest też umieszczanie urządzeń emitujących oślepiające światło. Za niedozwolone uznaje się też przewożenie osoby pijanej na rowerze czy pasażerów z niezapiętymi pasami.

Wśród zachowań zabronionych ustawą znajdziemy również zakaz korzystania – przez kierującego pojazdem - podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (art. 45 ust. 2 pkt 1). Do prawidłowej interpretacji tegoż zapisu wystarczające jest dokonanie jego wykładni językowej. Oznacza to nic innego jak - zwyczajne przeniesienie dosłownej treści regulacji na język potoczny. Oczywiście musi się to odbywać z uwzględnieniem ustawowych definicji.

Zakaz korzystania z telefonu nie tylko w samochodzie

I tak, po pierwsze, omawiany zakaz dotyczy „kierujących pojazdami”, a więc nie tylko osoby prowadzące samochody.  Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 31 ustawy, „pojazd” to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. Na „drogę” składa się natomiast jezdnia, chodnik, droga dla rowerów czy torowisko tramwajowe (art. 1 pkt 1). Jak więc wyraźnie widać, definicja „pojazdu” jest niezwykle szeroka. Można tym słowem określić każdy przedmiot, który ułatwia człowiekowi przemieszczanie się po drodze. „Pojazdem” będzie więc: samochód, autobus, tramwaj, rower, hulajnoga, czy nawet deskorolka. Osoba prowadząca każde z tych urządzeń czy maszyn w ruchu drogowym jest zobowiązana przestrzegać zakazu korzystania z telefonu komórkowego.

Nie można pisać sms-ów!

Po drugie, zgodnie z zapisem ustawy, zakazane jest takie korzystanie z telefonu, które wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. W przepisie nie ma więc mowy wyłącznie o prowadzeniu rozmowy. Regulacje prawne odnoszą się do każdej czynności, która wymaga od osoby kierującej pojazdem użycia ręki. Nie można więc pisać sms-ów, przeglądać internetu, robić zdjęć czy kręcić filmów. Takie rozumienie omawianej regulacji potwierdzają wyroki sądów. W jednym z orzeczeń wskazano, że: W rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym zakaz "korzystania z telefonu podczas jazdy" ma znaczenie szerokie i dotyczy każdego działania powodującego konieczność zajęcia uwagi informacjami zawartymi również na pulpicie tego telefonu, o ile oczywiście telefon ów trzymany jest w ręku (wyr. Sądu Okręgowego w Olsztynie z 5.09.2013, VII Ka 762/13).

Wolno rozmawiać przez zestaw głośnomówiący czy ustawiać nawigację

Trzeba więc pamiętać, że dozwolone jest wyłącznie takie korzystanie z telefonu, które nie wymaga trzymania słuchawki. Można więc prowadzić rozmowę z użyciem zestawu głośnomówiącego i dyktować wiadomości do mikrofonu. Możliwe jest także wyświetlanie mapy nawigacji, jeśli urządzenie zamontowane jest do deski rozdzielczej. Mając na względzie kształt przepisów i wskazane wyżej orzeczenie, wydaje się, że w tym ostatnim przypadku dozwolone będzie dotykanie ekranu telefonu w celu wprowadzania zmian w nawigacji. Jest również jeszcze jedna dobra wiadomość dla osób używających zestawu głośnomówiącego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie, Jednorazowe wzięcie do ręki telefonu w celu odebrania połączenia lub zakończenia go w trakcie kierowania pojazdem nie jest objęte zakazem z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy - prawo o ruchu drogowym, gdy poza tym rozmowa jest prowadzona przy użyciu zestawu głośnomówiącego (wyr. z 16.04.2008, II Waz 32/08).

...ale lepiej tego nie robić 

Oczywiście, mimo że niektóre czynności polegające na korzystaniu z telefonu w trakcie jazdy są formalnie dozwolone, należy zawsze pamiętać o zasadzie ostrożności na drodze. Jeśli rozproszenie kierowcy związane z rozmową telefoniczną czy zmianą ustawień nawigacji będzie miało wpływ na ewentualne zdarzenie drogowe, trudno będzie uwolnić się od odpowiedzialności za jego spowodowanie.