Zakłócenia sygnału w mieszkaniu? Co zrobić, gdy antena lub sprzęt zagłuszający sąsiada zakłóca mi sygnał?

Siadasz przed telewizorem, uruchamiasz sprzęt i z wypiekami na twarzy czekasz na nowy odcinek swojego ulubionego serialu. Mija dłuższa chwila i zdajesz sobie sprawę, że kolejny raz możesz jednak zapomnieć o filmowej uczcie. Miarka się przebrała. Zamiast znowu przymykać oko na problem, postanawiasz działać. Czy można doprowadzić do zaniechania używania takiego sprzętu jak zagłuszacz sygnału? Co zrobić, gdy antena radiowa lub antena telewizyjna, znajdująca się dom lub piętro dalej, powoduje zakłócenia sygnału?

Zakłócenia sygnału anteny – sąsiad i jego zagłuszacz sygnału

Zakłócenia anteny, które wywołuje sprzęt sąsiada, są książkowym przykładem immisji pośredniej.

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

(art. 144 – Kodeks cywilny)

W związku z tym nam – jako właścicielom nieruchomości poddawanej niekorzystnym wpływom – przysługuje roszczenie. Mamy prawo skierować do sąsiada pismo lub wiadomość werbalną o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. (…) Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

(art. 222 – Kodeks cywilny)

Zakłócenia sygnału – co zrobić, zanim zdecydujesz się na drogę sądową?

Zanim rozpoczniesz powództwo, warto zapoznać się ze źródłem zakłóceń. By zmusić sąsiada do zrezygnowania ze sprzętu zagłuszającego lub wymiany anteny na nową, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Sąd z pewnością zbada, czy immisje mają wysoki stopień natężenia. Badaniu poddana zostanie również dokuczliwość takiego stanu rzeczy. Musi ona być znacząca, jak np. brak możliwości korzystania z radia lub telewizji w sposób ciągły. W takim przypadku nie możemy w pełni korzystać z naszej nieruchomości, co daje nam podstawę do wytoczenia powództwa.

Zakłócenia sygnału i ich uciążliwość bada się indywidualnie za każdym razem. Przypadki immisji, by kwalifikowały się do usunięcia, muszą spełnić kilka warunków. Należy określić:

  • miejsca zamieszkania;
  • uciążliwość i natężenie problemu;
  • społeczno-gospodarcze przeznaczenie sprzętu;
  • oddziaływanie na środowisko i otoczenie.

Akty prawne związanie z pojęciem – zakłócenia sygnału; zagłuszacz sygnału; antena telewizyjna; antena radiowa

Zobacz również:

Działalność gospodarcza w mieszkaniu a sąsiedzi. Czy wspólnota może mi zamknąć interes?

Za grilla na balkonie możesz stracić mieszkanie!