KOMUNIKAT MS I SW: Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w zakładach karnych

8 kwietnia 2020
hello world!

W poniedziałek, 6 kwietnia, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zostało wprowadzone zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w zakładach karnych. Zaostrzenia te weszły w życie ze względu na konieczność ochrony zdrowia wszystkich osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu.

Maski ochronne

Służba Więzienna wprowadza kolejne zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Funkcjonariusze, którzy mają kontakt z więźniami, muszą nosić maski ochronne. Wprowadzono też całkowity zakaz wyjść więźniów na zewnątrz do pracy. Informację taką przekazała rzecznik prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Wstrzymane odwiedziny

Już 19 marca wstrzymano odwiedziny we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych. Od 12 marca wszystkim wchodzącym na teren więzień mierzona jest temperatura. Osoby, które mają gorączkę, nie są wpuszczane. Równocześnie, aby zapewnić osadzonym kontakt z bliskimi, zwiększono możliwości kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego i za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Osadzeni mają także szerszy dostęp do telewizji, radia i prasy. Wprowadzono dodatkowe zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe, indywidualnie i w małych grupach. Służba Więzienna do minimum ograniczyła transporty osadzonych, a także przemieszczanie w ramach oddziałów.

Przeczytaj również:
Widzenie w zakładzie karnym - jakie zasady obowiązują?

Procedury postępowania i kryteria kwalifikacji osadzonych

Rzecznik Prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podkreśliła, że obowiązują przyjęte i opracowane kilka tygodni temu wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym procedury postępowania i kryteria kwalifikacji osadzonych, wobec których istnieje zagrożenie zakażenia koronawirusem. Każdy podejrzany przypadek zgłaszany jest do Sanepidu. 

Koronawirus w więzieniach?

W zakładach karnych i aresztach śledczych znajduje się obecnie (stan na 6 kwietnia) tylko jeden osadzony, którego przyjęto do jednostki z już zdiagnozowanym zakażeniem koronawirusem. To jeden z dwóch tymczasowo aresztowanych, wobec których sąd zastosował areszt, gdyż nie stosowali się do zaleceń kwarantanny. Zgodnie z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w stanie epidemii, przebywa on w specjalnie przygotowanym na czas epidemii izolatorium. Znajduje się on w oddzielnym budynku, w całkowitej izolacji, gdzie ma kontakt wyłącznie z personelem medycznym. Jego stan zdrowia jest dobry i na bieżąco monitorowany. Drugą z tych osób umieszczono natomiast poza jednostką penitencjarną w szpitalu zakaźnym. Zdiagnozowano u niej bowiem również inne choroby. Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa odnotowano u dwóch funkcjonariuszy i jednego pracownika. Wszyscy, w dobry stanie, przebywają we własnych domach.

Profilaktyczna obserwacja

Zgodnie z zaleceniami GIS 60 więźniów poddanych jest profilaktycznej obserwacji medycznej w warunkach izolacji, ponieważ przed umieszczeniem w zakładzie karnym przebywali w krajach, gdzie występuje koronawirus lub mogli mieć kontakt z osobą zarażoną.

Wszystkie zakłady karne i areszty śledcze zostały zaopatrzone w odpowiedni zapas wirusobójczych płynów dezynfekcyjnych, środków higienicznych i medycznych, w tym maseczek ochronnych, kombinezonów, rękawic. Kilka razy dziennie przeprowadza się dezynfekcję w pomieszczeniach, np. wejść, klamek, drzwi, aparatów telefonicznych.

Zaostrzenie zasad w zakładach karnych - pełna treść komunikatu na stronie Służby Więziennej. 

chevron-down
Copy link