Zatrudnienie małżonka 2019 – wielka zmiana w rodzinnym PIT

Pracodawca, chcąc zatrudnić swojego małżonka, borykał się z pewnym problemem. Z perspektywy ekonomicznej było to w zasadzie nieopłacalne. Poprzedni stan prawny nie pozwalał bowiem zaliczyć wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2019 roku sytuacja uległa zmianie. Czy nowelizacja ustawy ułatwi życie małym przedsiębiorcom?

Praca w firmie małżonka – jak było przed 2019 rokiem?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidywała równego traktowania pomiędzy zatrudnioną osobą obcą a małżonkiem i małoletnim dzieckiem. Ta różnica była niekorzystna dla członków rodziny przedsiębiorcy, ponieważ ograniczała pewne przywileje.

Wynagrodzenie za pracę własną przedsiębiorcy, współmałżonka lub małoletnich dzieci nie może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

(art. 23 – ustawa o PIT, przed nowelizacją)

Zakaz obejmował zarówno umowy o pracę, jak i wszystkie inne umowy cywilnoprawne. Zatrudnienie małżonka lub małoletniego dziecka było zatem nieopłacalne z dwóch powodów. Pierwszy znajdował swoje odbicie w przytoczonym artykule. Drugim powodem był natomiast fakt, że małżonek nadal miał obowiązek wykazania dochodów, które należało opodatkować na ogólnych zasadach.

Zatrudnienie małżonka – co się zmieniło?

Najważniejszą zmianą 2019 roku w zatrudnianiu małżonka lub małoletniego dziecka jest modyfikacja przepisów ustawy o PIT (art. 23). Po zmianie ograniczenie przy zaliczaniu wynagrodzenia do kosztów przedsiębiorstwa dotyczy tylko i wyłącznie samego właściciela firmy.

(…) kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci
podatnika (…)

(art. 23 – ustawa o PIT)

W uzasadnieniu projektu można wyczytać, że dzięki temu zabiegowi zniknie różnica w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę osoby małżonka, jak również małoletnich dzieci w stosunku do tzw. zwykłych pracowników.

Warto zauważyć, że wcześniejsze przepisy (przed nowelizacją) nie znajdowały zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorcę:

  • partnera z nieformalnego związku;
  • dalszych krewnych;
  • pełnoletnich dzieci.

Zmiany zezwalają nie tylko na zaliczanie kosztów wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorców ich małżonkom i małoletnim dzieciom. Nowelizacja bierze również pod uwagę małżonków i małoletnie dzieci wspólników spółek osobowych.

Rozliczanie straty finansowej – nowe zasady

Ustawa wprowadziła również inne udogodnienie, mowa o nowelizacji zasad rozliczania straty podatkowej. Dzięki zmianie przedsiębiorca będzie mógł jednorazowo rozliczyć stratę podczas jednego z najbliższych następujących po sobie pięciu lat podatkowych. Sprawa dotyczy kwot, które nie przekraczają 5 mln zł. Kwota, która nie zostanie rozliczona będzie również podlegała rozliczeniu w pozostałych latach 5-letniego okresu. Dalsze obniżanie nie będzie mogło przekroczyć 50 % wysokości straty.

Akty prawne związane z pojęciem – zatrudnianie małżonka

Zobacz również:

Jak efektywnie ciąć koszty w firmie?

Opodatkowanie świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika