Zmiana przepisów o monitoringu wizyjnym konieczna do 25 maja

16 marca 2018
hello world!

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar alarmuje, że należy pilnie uregulować przepisy krajowe dotyczące monitoringu wizyjnego. Należy to zrobić przed wejściem w życie RODO, czyli przed 25 maja. RPO przypomniał, że już dwa lata temu rozpoczęto prace nad ustawą. Nadal nie weszła ona w życie. Prace nad nią wycofano z obrad Zespołu w 2016 roku.

Zgodnie z RODO podmioty publiczne, między innymi szkoły, po 25 maja nie będą mogły stosować monitoringu wizyjnego. Podstawą do stosowania tego typu ochrony nie może być unijne rozporządzenie, a jedynie przepisy krajowe.

List Rzecznika do Ministra

Adam Bodnar wystosował w tej sprawie list do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Wskazał w nim, że zgodnie z preambułą RODO "Ponieważ dla organów publicznych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powinien określić ustawodawca, prawnie uzasadniony interes administratora nie powinien mieć zastosowania jako podstawa prawna do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich działań".

- Przepisy te nie pozostawiają wątpliwości, że w przypadku braku ustawy wiele podmiotów publicznych, dziś stosujących monitoring wizyjny na podstawie "uzasadnionego interesu administratora", po 25 maja 2018 roku będzie musiało tego zaprzestać - napisał Adam Bodnar.

Problem dotyczyć będzie między innymi szkół i placówek służby zdrowia.

Dwa lata ciszy

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, iż korespondował już z resortem w tej sprawie. Jednakże od ostatniej wymiany korespondencji w sprawie monitoringu wizyjnego upłynęły już dwa lata. W maju 2016 roku projekt ustawy o monitoringu wizyjnym został wycofany z obrad Zespołu ds. Programowania Prac Rządu. Powodem tej decyzji była konieczność analiz i prac koncepcyjnych, zwłaszcza przy uwzględnieniu wyników konsultacji publicznych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, w którym przedstawiono założenia planowanego aktu prawnego, a zatem wskazał, że prac nad ustawą nie zaprzestano całkowicie.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra Joachima Brudzińskiego o informację na temat aktualnego stanu prac nad aktem prawnym dotyczącym monitoringu wizyjnego.

chevron-down
Copy link